ביטוח מנהלים – שקט נפשי בפנסיה

לעיתים תקופת הפרישה לפנסיה נראית רחוקה, אך ישנה חשיבות רבה להתכונן אליה בשלב מוקדם. בעולמנו, לכל אחד ואחת צרכים ורצונות שונים, ביחוד כשמדובר בהגעה לגיל הפרישה. בעוד חלקנו מתכננים טיולים מסביב לעולם, חלקנו מתכננים בילוי זמן איכות ביתי עם המשפחה והנכדים, ואלו רק 2 מתוך שלל הרצונות בערוב הימים. כך או כן, לכל תכנון, תזדקקו לביטוח מנהלים, אשר יבטיח את עתידכם הכלכלי.

 

עולם החסכונות הפנסיוניים – הבטחת העתיד

חיסכון פנסיוני הינו חיסכון לטווח ארוך, אשר מסייע להבטחת בסיס כלכלי יציב לאחר ההגעה לגיל הפרישה. החיסכון הפנסיוני ישפיע רבות על עתיד החוסך עצמו וכן על עתיד משפחתו, במקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה. אחד הכלים הנפוצים ביותר מבין הכלים הפנסיונים המדוברים, ומושא המאמר הבא, הוא ביטוח מנהלים.

 

מי אתה ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא שמו המוכר של אחד מהביטוחים הפנסיונים העומדים לרשות קהל העובדים בישראל. בניגוד לשמו, ביטוח מנהלים אינו מיועד למנהלים בלבד, אלא מתאים  לכל אדם בישראל, שכירים ועצמאיים כאחד. ביטוח זה, המהווה חיסכון לטווח ארוך, הוא אחד מהחסכונות הפנסיונים הנהוגים במדינה, אשר מהווה נדבך נוסף לחסכונות הפרישה. משכך, ישמשו כספים אלו את החוסכים בעת הגעה לגיל פנסיה.

 

לא רק ביטוח מנהלים – מבוא לעולם הפרישה

מלבד החיסכון הפנסיוני, שבבוא היום יהפוך לקצבה חודשית, המבוטח בביטוח מנהלים יהא מבוטח גם בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה. למבוטח תהא האפשרות לקבוע את קצבת השכר, אותה הוא יהא מעוניין לקבל במצב בו לא יוכל לעבוד עוד. ביטוח החיים ישמש במקרים של פטירה בטרם עת (חלילה). במקרה זה, המוטבים אותם יגדיר מראש המבוטח יקבלו סכום כספי חד פעמי, אשר ישמש לשם הישרדות כלכלית.

 

גם לשכיר, גם ולעצמאי

שכיר אשר מפקיד לביטוח מנהלים יכול להפקיד גובה של עד כ – 7% ממשכורתו פר חודש. מעסיקו של השכיר יכול להפקיד עד לכדי 7.5% ממשכורתו של העובד כתגמולים, וכן שיעור של כ – 8.33% תחת רכיב הפיצויים.

בנוסף, המעסיק יכול להפריש כ – 3.5% מסך השכר החודשי לרכיב אובדן כושר עבודה. בפועל, שכירים אשר מפרישים לביטוח מנהלים לרוב מפרישים סכום של עד כ – 5% משכרם החודשי ובהתאמה גם מעסיקם.

כאשר מדובר במבוטח שהינו עצמאי, יכול המבוטח להפקיד עד כ – 16% מגובה משכורתו החודשית.

  

הטבות החיסכון הפנסיוני

החיסכון הפנסיוני מזכה את המבוטח המפקיד בהטבות מס, זאת בשל העובדה כי המדינה מעוניינת שאזרחיה יחסכו לפנסיה והטבות המס מהוות תמריץ לכך.

 

קבלת החיסכון בגיל הפרישה

עד לשנת 2008, היו קיימים שני מסלולים לביטוח המנהלים, אותם אף ניתן היה לשלב. האחד, חיסכון אשר בסיומו האפשרות לקבלת מענק הוני חד פעמי. השני, חיסכון המיועד לגיל הפרישה, אשר יתקבל כקצבה חודשית. בעת ההגעה לגיל הפרישה, בוחר המבוטח מסלול קצבה. החל משנת 2008, הוחלט להעניק הקלות מס למבוטחים אשר יבחרו במסלול תקציבי ולא הוני, נתון המקים יתרון מובהק למסלול מסוג זה.

 

גובה החיסכון לאחר הפרישה

גובה התשלומים לאחר ההגעה לגיל פרישה תלוי במספר פרמטרים:

  • היקף ההפקדות עד ההגעה לגיל הפרישה.
  • משך הזמן בו המבוטח הפקיד.
  • שיעור ההפקדות.
  • שיעור התשואות המתקבלות, קרי, הרווח הנצבר בתקופת החיסכון של המבוטח.
  • דמי הניהול למנהל, הם גובה דמי הניהול אותם שילם המבוטח למנהל.

 

דמי ניהול

החברות המשווקות את ביטוחי המנהלים הן גופים מוסדיים, לרוב חברות ביטוח או בתי השקעות. מתוך האינטרס הכלכלי העומד לעיני אלו, גובים אלו דמי ניהול עבור שירותיו. מדובר בשיעור של עד כ – 2% מסכום החיסכון, אך לרשותו של המנהל עומדת הזכות לגבות דמי ניהול מן ההפקדות החודשיות. דמי הניהול במוצר זה מתחלקים שתי תקופות עיקריות:

 

תקופה ראשונה עד לשנת 2012 (פוליסות עם מקדם מובטח):

דמי הניהול מן ההפקדות עד לגובה של 11%, ושיעור דמי הניהול המותרים מהחיסכון שנצבר הן עד לגובה של 1%, דמי ניהול אלו הולכים ופוחתים עם השנים והוותק של הלקוח.

 

תקופה שניה  החל  משנת 2013  (פוליסות ללא מקדם מובטח) :

משנה זו חל שינוי במוצר ביטוח המנהלים, בוטל המקדם המובטח ולכן ישנה הוזלה בדמי הניהול ביחס לתקופה הקודמת, בתקופה זו דמי הניהול לרוב הינם  כ 0.5% מצבירה ו 0.8% מהפקדה, ישנו שוני בין חברה לחברה ואופי מסלולי דמי הניהול.

דמי הניהול מן ההפקדות יהיו עד לגובה של 11%, ושיעור דמי הניהול המותרים מהחיסכון שנצבר הן עד לגובה של 1%. כמו כן, יכול המבוטח להתמקח על שיעורי דמי הניהול. נציין, לעניין זה, כי  הצלחתו של המבוטח בהפחתת דמי הניהול יכול להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים בעת ההגעה לגיל הפרישה. משכך, מדובר על נקודה שחשיבותה לא מבוטלת כלל.

 

אז איך בוחרים ביטוח מנהלים? – קריטריונים להשוואה

ישנם מספר קריטריונים לפיהם בוחרים ביטוח מנהלים. הראשון, והחשוב מכולם, הינו איכות ניהול ההשקעות של המנהל. גובה החיסכון המתקבל בעת ההגעה לגיל הפרישה תלוי, כאמור, בתשואות המתקבלות על ידי הגוף המנהל. אומנם לא ניתן לדעת בעת הבחירה במנהל אילו תשואות זה יניב בעתיד, אך לרוב גוף מנהל אשר משיג תשואות טובות, יצליח לעשות זאת גם בעתיד.

לעניין זה, יש לציין כי ישנה אפשרות לנייד את ביטוח המנהלים ובמידת הצורך באם התשואות אינן מספקות, לעבור לביטוח מנהלים בגוף אחר.

כמו כן, יש להבהיר מראש ליועץ הפנסיוני את רמת הסיכון בה אתם מעוניינים, זאת על מנת להיות מתואמים, וכן שתעמוד לרשותכם האפשרות להעביר את פוליסת ביטוח המנהלים שרכשתם, באם רמת הסיכון שבחרתם השתנתה.

 

איכות, שירות ודמי הניהול – קריטריונים נוספים

קריטריון נוסף הינו איכות השירות של המנהל. על החברה בה אתם מעוניינים לבטח עצמכם בביטוח מנהלים לפרוש בפני עמיתיה את המסלולים המתאימים להם בעת שינוי שכר המבוטח, שינויים במצב המשפחתי וכו'.

כמו כן, ישנה חשיבות רבה לנגישות לקופת החיסכון. על הקופה להיות נגישה באופן שוטף הן דרך מוקדן החברה והן דרך האינטרנט, זאת לשם יצירת נתיב מידע ישיר בינכם לבין קופת החיסכון.

קריטריון נוסף המסייע להשוואה בין הגופים השונים ומסייע בבחירת הגוף המנהל הינו דמי הניהול. כפי שנאמר לעיל, ישנה חשיבות רבה לגובה דמי הניהול, עליהם אפשר להתמקח, שכן יכולים לחסוך לכם לא מעט כסף, שישמש בעתיד לכל מטרה שתרצו.

 

מקורות למידע נוסף

באתרי האינטרנט של מנהלי החברות וכן באתר "ביטוח נט", אתר האינטרנט של משרד האוצר, תוכלו לקבל מידע אודות תשואות ודמי ניהול. כמו כן, את המידע האמור תוכלו לקבל דרך החברות המבטחות עצמן.

בנוסף, מידע אודות התשואות ודמי הניהול מתפרסם בדוחות אשר נשלחים מידי החברה למבוטחים. כמו כן, דרך נוספת לקבלת המידע המבוקש הוא שימוש בשירותיו של יועץ פנסיוני מטעמכם, עמו ניתן להתייעץ בלבד ואף להעניק לו ייפוי כוח לניהול המערכה.

 

”הר הביטוח" הפרטי – הכלי שלכם לחיסכון

אפשרות נוחה ומקצועית לקבלת מידע היא שירותיו של "הר הביטוח" הפרטי. ""הר הביטוח" הפרטי מספק גישה לכלל פוליסות הביטוח וכתבי השירות על שם הפונה. השירות המסופק מפורט ומקיף, שכן "הר הביטוח" הפרטי אוספים עבור הפונה את כלל הנתונים הרלוונטיים מחברות הביטוח השונות. איסוף מידע זה מעניק לחוסכים השונים תמונת מצב של כלל הפוליסות וכתבי השירות של הפונה.

 

לסיכום

במהלך תהליך הבדיקה, "הר הביטוח" הפרטי משקף עבור הפונה תמונה מלאה אודות פוליסות הביטוח שברשותו. אלו יערכו עבור הפונה אפיון צרכים מקיף, ויבדקו האם הפונה משלם בעבור רכיבים שהוא אינו זקוק להם, או שמא האם חסרים רכיבים בפוליסת הביטוח. למעשה, "הר הביטוח" הפרטי מסייע לפונה לחסוך עלויות מיותרות. בסיום התהליך, יוצעו לפונה חלופות ביטוח המותאמות לצרכיו האישיים.

ביטוח מנהלים

פוסטים נוספים

גלילה לראש העמוד