ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוחים נועדו לסייע לנו ברגעים בחיים בהם משבר פתאומי תוקף ומשנה את אורח חיינו במידה רבה, אחד מאותם ביטוחים הכרחיים הוא ביטוח אובדן כושר עבודה. לאור זאת, חשוב לדעת ולהכיר את רכיבי הביטוח השונים, והנסיבות אשר יאפשרו לכם למצות את מירב זכויותיכם. מידע אשר חלק ניכר מהציבור לא מודע לו, חוסר ידיעה אשר עלול לעלות – מיליוני שקלים.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה – מטרתו ונחיצותו של הביטוח

כפי שנאמר לעיל, ביטוח אובדן כושר עבודה, אף על פי כי אינו תרחיש סימפטי אשר אנו נהנים לדון בו, מהווה רשת ביטחון משמעותית אשר אף אדם אינו חסין מהצורך בה. לדוגמה, כאשר אדם לוקה במצב רפואי קשה, כזה אשר מונע ממנו את היכולת לתפקד, הוא עלול להפסיד את מקור פרנסתו אשר עד כה כלכל את כלל משפחתו. הסכום עלול להצטבר לכדי מיליוני שקלים שהאדם הפסיד בשל מצבו החדש. לדוגמה, נניח ואדם השתכר במשכורת של כ-15 אלף שקלים, ונותרו לו כ-30 שנים בטרם יוכל לפרוש לגמלאות, כתוצאה מאובדן כושר עבודה הוא עלול להפסיד סכום אשר בחישוב פשוט מצטבר ומאמיר לכדי מעלה מ- 5 מיליון שקלים.

הפתרון לתרחיש אימים שכזה הוא הסתייעות בביטוח אובדן כושר עבודה אשר מספק למבוטח פרנסה גם כאשר חלילה לקה בנכות כזו או אחרת אשר מונעת ממנו את היכולת להתפרנס.

 

רפורמת שינוי מבני ביטוח אובדן כושר עבודה ככלי להגברת התחרות

בעבר היו ישנם סוגים שונים של ביטוחי אובדן כושר עבודה, אך בעקבות רפורמה אשר נעשתה לאחרונה בענף, נוצרה פוליסה אחידה אשר מאפשרת תחרות ושקיפות בשוק אשר לעתים תכופות לוקה בחסר בכך. כמו כן, הפוליסה נבנתה כך שמאפייניה אחידים וזהים, נתון אשר מאפשר לנו כצרכנים לברור בין החברות השונות, אשר בעבר היו מגדירות את הפוליסות שלהן בתיאוריים ססגוניים אשר במתק מילים העצימו מוצר אשר היה זהה לחלוטין למשנהו, גם אם הוגדר ותואר אחרת. כיום הפוליסות זהות בהיבט האפשרויות שהן מציעות, ובעלות אותו שם זהה.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה – לחץ בחברות הביטוח

בדומה לרפורמות שונות אשר נעשו בעולם הביטוחים, כדוגמת ביטוחים רפואיים, גם כאן לקראת הרפורמה נעשו קמפיינים רחבים אשר מטרתם למנוע מצרכנים לשנות את הפוליסה שלהם. כלומר, באמצעות תואנות שווא שבבסיסן הטענה כי הפוליסות החדשות בעקבות הרפורמה, עתידות להיות יקרות יותר ובעלות כיסוי מועט יותר, ניסו סוכני הביטוח למנוע מצרכנים רבים לבצע את המעבר. מיותר לציין כי הרפורמה הוכיחה עצמה כיעילה וחדשנית, בעודה מאפשרת לרבים להשוות את תנאי הפוליסה שלהם, החל מכיסויים וכלה במחיר, השוואות שכאלו נעשו שכיחות עוד יותר באמצעות גופים אשר מאגדים את כלל האינפורמציה הזו, כדוגמת הר הביטוח.

 

תנאי ביטוח אובדן כושר עבודה

זכאות

ראשית, בכדי שמבוטח יוגדר ככזה אשר זכאי לאובדן כושר עבודה, עליו להיות בעל פגיעה זמנית או קבועה של 75% מיכולתו לעבוד בתחום עיסוקו או בכל תחום עיסוק אחר אשר תואם את השכלתו וניסיונו. כלומר, אילו מהנדס מחשבים יעבור תאונת דרכים קשה אשר תגביל אותו לכיסא גלגלים, לא בטוח שיוגדר ככזה אשר זכאי לאובדן כושר עבודה, שכן רגליו לא היו חלק אינטגרלי מהאופן בו הוא התפרנס, שחקן כדורגל לעומת זאת, אשר יעבור את אותה תאונת דרכים בדיוק – סביר שיוכר כאדם אשר איבד את יכולתו להתפרנס.

 

היקף הפיצוי ומשך הכיסוי

בנוסף לכך, תקופת הביטוח הבסיסי תהיה עד גיל פרישה (בהתאם למין המבוטח), אלא אם כן המבוטח נקב בגיל אחר אשר בו הוא מעוניין. בנוגע לגובה הפיצוי אשר לו מבוטח זכאי, כאן קיימת הבדלה בין עצמאים לשכירים, כאשר האחרונים זכאים לעד כ- 75% מהשכר הממוצע אשר בוטח בפוליסה, כמובן צמוד למדד. השכר הממוצע הוא ממוצע של 12 החודשים האחרונים, או ב- 3 החודשים אשר קדמו למאורע, על פי הגבוה מביניהם. בנוגע לעצמאים, מדובר בממוצע של 12 החודשים האחרונים, או במקרים בהם מדובר בשנת ביטוח ראשונה בממוצע החודשים מאז בוטחו, כמו כן – צמוד למדד.

 

דקויות רלוונטיות ומושגים חשובים

 

תקופת המתנה

מדובר בפרק זמן של כ-3 חודשים (בהתאם למקרה) אשר במהלכה תבחן האם הפגיעה בהחלט מונעת מהמבוטח לעבוד, כמובן שבמקרים חריגים יותר אשר אין בהם ספק התשלומים יחולו טרם לכן.

 

אובדן חוזר

במידה ואדם חזר לטיבו ולמקום עבודתו, אך נאלץ פעם נוספת להפסיק לעבוד בשל אותה סיבה (כפי שקורה לעתים במקרים של מחלות כרוניות), זאת בנוסף לסייג כי אובדן כושר העבודה התרחש ב- 12 החודשים הראשונים מאז הופסקו תשלומי הביטוח, המבוטח זכאי לקבלת התשלומים באופן מידי מבלי הצורך בתקופת המתנה.

 

מיקום גיאוגרפי

כאשר עושים ביטוח אובדן כושר עבודה גם במידה והמבוטח שוהה מחוץ לארץ, הוא זכאי עדיין לתשלומים בגין אובדן כושר עבודה.

 

פטור מתשלום עבור פרמיות

מבוטחים אשר נמצאו ככאלו אשר איבדו את כושר העבודה, זכאים לפטור מידי מהעלות החודשית ששילמו עד כה בגין ביטוחיהם, כאשר יכלו לעבוד. כלומר, למעשה הביטוח ניתן מעתה חינם לאלו אשר נמצאו זכאים לו, כל עוד מצבם נותר בעינו. בנוסף לכך, במידה ומבוטח ביטח עצמו כחלק מקרן הפנסיה שברשותו, הוא משוחרר מהפרמיה עבור אותו ביטוח, זאת בנוסף להפקדה מטעם חברת הביטוח באותו סדר גודל שביצע המבוטח טרם איבד את כושר העבודה, עבור אותם אפיקי חיסכון.

 

הכנסה נוספת

מבוטח אשר בשל נסיבותיו האישיות מחזיק בהכנסה פסיבית (כגון השכרת דירה שבבעלותו, תיק מניות וכדומה), אשר אינה נחשבת כעיסוק סביר (אשר נגזר מעיסוקיו הקודמים, השכלתו וכו'), זכאי לשמור על הכנסה זו מבלי לאבד את הזכאות לתשלומי הביטוח.

 

כפל ביטוחים

במידה וביטחתם עצמכם בכמה חברות שונות, נתון אשר גרם לכך כי כעת הינכם זכאיים לתגמולי ביטוח מכמה גופים אשר לבסוף מזכים אתכם במעל ל-100%, כלומר יותר מאשר הייתם מרוויחים בעבר. חברות הביטוח רשאיות לצמצם את היקף הביטוח שלכם כך שיעמוד על לא יותר מ- 100%.

 

הרחבות

כל אשר נמנה עד כה מהווה חבילת בסיס בהקשר הביטוחי, כלומר, אלו המאפיינים והתנאים אשר תזכו להם בכל אחת מחברות הביטוח במסגרת רפורמה שהתרחשה בשלהי 2018. כל הרחבה נוספת אשר תחליטו כי הנכם מעוניינים להוסיף, מוכרחת להיות מוצגת במוצר בפני עצמו אשר לצידו מוצג מחירו. כלומר, אין לכרוך את ההרחבה כחלק מהביטוח הבסיסי או כתנאי אשר נלווה לאותו ביטוח בסיסי.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה – סיכום

נסיבות החיים אינן צפויות ועלולות להוביל את כולנו למחוזות שלא העלנו בדעתנו כי נגיע אליהם. למרות שנטיית ליבנו המיידית היא להתעלם מכך בתואנות הישראלית הידועות לשמצה כי לנו זה לא יקרה או שמא הכל יהיה בסדר, חשוב ומוכרח כל אדם עובד לבטח עצמו באופן אשר יבטיח לו את המשך קיומו של מטה לחמו. זאת באמצעות רכישה מוקדמת ככל הניתן של ביטוח אובדן כושר עבודה, וכזה אשר יבטיח כי הינו מהווה כיסוי הולם להוצאות חייכם השוטפות.

זאת ועוד כי, בעקבות הרפורמה אשר נעשתה לאחרונה בתחום זה, מעולם לא היה קל ופשוט יותר להבחין ולברור בין הביטוחים השונים, או שמא אומר חברות הביטוח השונות, שכן אלו מחויבות כעת להצגת פורמט אחיד וברור אודות התנאים שהן מעניקות. עם זאת, במידה והנכם עדיין מיוגעים ממלאכת החיפוש, תוכלו בכל רגע נתון לבחון את תנאיכם הנוכחיים ואת אלו שתוכלו לקבל במקורות מידע כמו הר הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה

פוסטים נוספים

גלילה לראש העמוד