ביטוח אחריות מקצועית

אילו התבקשתם לומר מה משותף לעורך דין, מהנדס, רואה חשבון, אינסטלטור, יועץ, מתורגמן, סוכן ביטוח, רופא ופסיכולוג, כנראה שביטוח אחראיות מקצועית לא היה הדבר הראשון שקופץ לכם כתשובה. עם זאת, כיום במציאות בה כל נותן שירות נבדק ביתר שאת אל מול לקוחותיו, אשר לעתים תכופות, בין אם בצדק ובין אם לא, עלולים להגיש כנגד אותו נותן שירות תביעה משפטית, הפך מכנה משותף זה למוצר בגדר חובה עבור כל בעל מקצוע אשר בבסיס עבודתו מתן שירות אל מול לקוחות. למרות זאת, מפתיע לגלות עד כמה רבים מאותם בעלי מקצוע לא נותנים את הדעת במלואה לחשיבותו של ביטוח הכרחי שכזה. לכן, במאמר הקרוב נסקור את פרטיו של ביטוח אחריות מקצועית, ומדוע הינו חשוב ביותר לנותני השירות באשר הם.

 

מה הוא ביטוח אחראיות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח אשר מגן על נותן השירות במידת הצורך, אל מול תביעות של לקוחותיו ו/או אנשים אשר ניזוקו משירות שנתן. כלומר, רבים מבעלי המקצוע השונים עוסקים במשלח יד אשר מהותו הענקת שירות מקצועי ללקוחות. במסגרת מתן השירות הזה, אשר יכול להיות יעוץ משפטי, ובאותה מידה גם ניתוח כירורגי בבית חולים, עלולים לעתים – הן בשל טעות אנוש של נותן השירות והן בשל נסיבות אשר אינן אשמתו, להיגרם נזקים ללקוח אשר העסיק את נותן השירות מלכתחילה.

מבין אותם נזקים ניתן למנות – רופאים אשר נתבעים בשל אי גילוי מוקדם של מומים מולדים בתינוקות, נפילות שנעשות במקומות ציבוריים אשר גוררות תביעה כנגד מהנדס או אדריכל, וכמו כן גם תביעה כנגד עורך דין או רואה חשבון אשר בעקבות טעויות בירוקרטיות נגרם ללקוחם נזק כלכלי רב.

במידה ולאותו בעל מקצוע יש ביטוח אחריות מקצועית, אם וכאשר בית המשפט יחליט כי אכן הוא גרם נזק ללקוחו אשר מהווה אשמתו הישירה, הביטוח יספוג באופן מלא או חלקי (בהתאם לפוליסה) את עלות הפיצויים, בכך בעצם גם הלקוח וגם בעל השירות מרוויחים.

זאת כיוון שאילולא היה לבעל המקצוע ביטוח אחריות אישית, הוא היה עתיד בפני תשלום פיצויים אשר במקרים מסוימים עלול להגיע לכדי מיליוני שקלים, סכום אשר היה מותיר את מרבית בעלי המקצוע חדלי פירעון, ואת הלקוח שתבע עם סכום חלקי משזכאי לו. לפיכך, קיים אינטרס גם מצד הלקוח וגם מצד נותן השירות, לוודא כי קיים ביטוח כזה מצד נותן השירות, בטרם התקשרותם המקצועית.

 

כיסוי ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית לא מכסה את גובה הנזק אשר נקבע כי הלקוח זכאי לו, אלא את חלקו היחסי מאותו נזק, שגרם לו המבוטח. כלומר, הפיצוי שהביטוח יעניק לנפגע כולל את מידת אחריותו של בעל המקצוע כלפיו. בנוסף לכך, במידה ויימצא כי גם לנפגע היה חלק ברשלנות בשל התנהגותו טרם ו/או לאחר מועד הפגיעה, ינוכה גובה הפיצוי אשר לו הוא זכאי בהתאם לחלקו היחסי.

בנוסף לכך, מנקודת מבטו של בעל המקצוע, הביטוח לא מכסה תביעה בעקבות אירוע אשר התרחש בתקופת הביטוח, אם הוגשה התביעה לאחר תקופת סיום הביטוח (אלא אם חידש המבוטח את הפוליסה מאוחר מכן). כלומר, אילו רופא ביצע ניתוח בשנת 2019 בה היה בעל ביטוח אחריות אישית, ולאחר מכן נתבע בשנת 2021 בה כבר לא החזיק בביטוח שכזה, הוא אינו מכוסה. לכן, בכדי למנוע מצב בו נוצרים חורים ברצף הביטוחי של בעל המקצוע, רצוי לחדש את הביטוח על בסיס שנתי כדי להבטיח כי כל אשר נעשה במסגרת עבודתו, מוגן תחת הגנה ביטוחית במידת הצורך.

 

היכן ניתן לעשות ביטוח אחריות מקצועית?

כלל חברות הביטוח השונות מעניקות שירות שכזה, אך עקב היותו ביטוח אשר אין לו תנאי ביט, קיים בשוק זה שוני רב בין התנאים וסוגי הפוליסה המוצאות. פתרון להבדלים ושוני שכזה, ניתן למצוא בדוגמת הר הביטוח, אשר מאפשר להשוות ולראות את תנאי ומחירי הפוליסות השונות.

 

ביטוח אחריות מקצועית אל מול עבודה בין לאומית

במידה והנכם עובדים במקומות שונים על גבי הגלובוס, במדינות שונות אשר להם דינים שונים, תיאלצו להרחיב את פוליסת הביטוח שלכם לכזו אשר כוללת ביטוח אחריות אישית בין לאומית. זאת כיוון שהפוליסות הרגילות מבטחות ומכסות את המבוטחים על פי חוקי מדינת ישראל, ובעקבות אירועים אשר התרחשו בתוך גבולותיה.

ישנה אפשרות לרכוש פוליסה מוגברת בין לאומית, אשר ניתן לרכוש בהתאם לאזור הגיאוגרפי בו תפעלו – פוליסת צפון אמריקה, פוליסת אירופה וכו'. לכן, מוכרח בעל מקצוע אשר פועל במספר מדינות שונות ולפי מספר דינים שונים, לוודא כי בידו ישנה פוליסה אשר מגינה על תחומי פעילותו ובפני כל בית משפט אשר בו הוא עלול להיתקל.

 

הוצאות משפטיות

במידה והוגשה כנגדכם תביעה על רקע אחריות אישית, במסגרת כיסוי ביטוח אחריות אישית תזוכו גם בגין הוצאות המשפט אשר נקלעתם אליו, ולא רק בפיצוי חלקי עבור הלקוח שתבע אתכם, כמובן במידה ותימצאו אשמים. גובה ההשתתפות נגזר מאופי הפוליסה, אשר חלקן דורשות השתתפות עצמית ואחרות עלולות להשית על עצמן את הנטל במלואו. בנוסף לכך, במרבית הביטוחים ניתן להרחיב את כיסוי הפוליסה לכזה אשר מכיל גם הוצאות הגנה במסגרת משפט פלילי.

 

רישוי כתנאי לקבלת ביטוח אחריות אישית

בכדי לקבל ביטוח אחריות אישית, המבטח לרוב מתנה את מתן הכיסוי הביטוחי בכך שבמועד האירוע שהוביל לתביעה עצמה, החזיק בעל המקצוע ברישיון תקף מטעם הרשות הרלוונטית לו (לשכת עורכי הדין, אגף לרישוי מקצועות רפואיים וכן הלאה) וכי העיסוק או משלח ידו הספציפי נעשה בהתאם לאחריות שמקנה לו אותו רישיון. בכך למעשה מוודאות חברות הביטוח כי הכיסוי שמוענק על ידן לא מהווה שיק פתוח להרפתקאות מקצועיות מצד המבוטחים, אשר עלולות להתגלגל לבסוף כנזק פוטנציאלי לאותן חברות ביטוח.

 

ביטוח אחריות מקצועית אל מול רשלנות מקצועית

בפוליסות השונות ישנה הבחנה בין מקרים בהם נעשתה טעות בשוגג אשר אינה רשלנות לבין טעות אשר הייתה אמורה להימנע. כלומר, פקודת הנזיקין קובעת כי התרשלות, היא אי שימוש במיומנות במשלח יד כמו גם אי נקיטת מידת הזהירות שהיה נוקט בה אדם סביר וכשיר לפעול באותו משלח יד.

לפיכך, כאשר תוגש תביעה כנגד בעל מקצוע בעקבות פעולה אשר נקט, או פעולה אשר לא השכיל לנקוט (כלומר מחדל), תיבחן פעולתו אל מול מבחן שנעשה רבות בעולם הרפואה ונקרא מבחן הרופא הסביר. במסגרת מבחן זה תישאל השאלה האם איש מקצוע סביר היה נוהג אחרת, במידה והתשובה חיובית, תוגדר פעילותו של בעל המקצוע כרשלנות, וכפועל יוצא מכך עלול להשתנות גודל הכיסוי אשר יהיה זכאי לו המבוטח, אם בכלל.

 

תנאים נוספים לביטוח אחריות מקצועית

 

ישנם חידודים נוספים בפוליסות אשר כוללות בעיקרן חוקים ותקנות שמבקשת חברת הביטוח להשית על המבוטח. אחד מהם עוסק בהודאת אשמה של המבוטח, כדי למנוע נזקים פוטנציאלים אשר עלולים להיגרם בעקבות הצהרותיו כלפי הנפגע, אשר עלולות להתבטא בבית המשפט בגודל הפיצוי. כלומר, נאסר על מבוטח להודות באחריות כלפי מי מלקוחותיו ו/או עובדיו אשר נפגע, פרט למקרים בהם הוא זומן לבית משפט ו/או לחקירה משטרתית.

כמו כן, התיישנות תביעות של המבוטח כנגד הביטוח, נעשית בצמוד להתיישנות תביעות הלקוח שנפגע, כנגד בעל המקצוע המבוטח. לבסוף, הכיסוי שהפוליסה מעניקה תם ברגע בו שולמו לבעל המקצוע, מלוא גבול האחריות אשר זכאי לו עבור אותה תקופת זמן.

לסיכום

בין אם הנכם עילוי במקצועכם או בין אם רק עתה סיימתם התמחות, ביטוח אחריות אישית הוא בגדר מוצר חובה עבור כל בעל מקצוע חופשי או משלח יד אשר בבסיסו מתן שירות. זאת מכיוון שלעולם אין לדעת אילו מקרים מקצועיים עלולים להזדמן בדרכנו, וכיצד נגיב לאורם בשעת מעשה. זאת ועוד, כי עצם החזקה בביטוח שכזה, גם אם נדמה כי מהווה הוצאה לא הכרחית, מהווה מעין תעודת יושר בפני כל לקוח אשר עתיד להזדמן בדרכם, כיוון שידע כי גם אם יקרה הלא צפוי, יהיה לכך מענה הולם. מענה שאילולא הוא, עלולים שניהם לעמוד מול שוקת שבורה ועוגמת נפש.

ביטוח אחריות מקצועית

פוסטים נוספים

גלילה לראש העמוד