ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא פוליסה שבה המבוטח משלם פרמיות קבועות בתמורה לקצבת מוות חד פעמית המשולמת למוטבים. המטרה היא להציע הגנה כלכלית לתלויים שנותרו בחיים או למוטבים אחרים לאחר מותו של מבוטח. עלות הביטוח נקבעת לפי רמת הסיכון לחברת הביטוח, כפי שעולה מגיל המבוטח, מצבו הרפואי והיקף הכיסוי שהוא מבקש.

 

איך ביטוח החיים עובד?

ביטוח החיים עובד כמו ביטוחים רבים אחרים הקיימים בשוק המודרני. בפשט, בעל הפוליסה משלם לחברה המבטחת סכום כסף, כדי שאילו יתממש הסיכון שבגינו הוא מבוטח, יקבל המבוטח כספים עקב הסיכון שהתממש. ביטוח החיים עובד באופן דומה, רק שהמוטב, בשונה מביטוחים מוכרים אחרים, הוא אינו רוכש הפוליסה, אלא מוטבים שהם בעצם התלויים ברוכש הפוליסה, או מוטבים שרוכש הפוליסה ראה בהם כראויים לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח בשל מותו.

 

למי כדאי לעשות ביטוח חיים?

השאלה המרכזית שצריך לשאול עצמו אדם השוקל לעשות ביטוח חיים, היא האם ישנם אנשים שתלויים בו, והאם כאשר לא יוכל עוד לתמוך בהם, האנשים התלויים בו יפגעו. למשל, אדם מבוגר מאוד אשר ילדיו בגירים, לא יצטרך לעשות ביטוח חיים. לעומת זאת, אנשים להם יש משפחה וילדים, אכן נמצאים במצב בו קיימים אחרים שתלויים בהם ובהכנסתם כדי לשמור על רמת חיים מסוימת. יש לזכור כי מטרתו העיקרית של ביטוח החיים היא לשמור על רמת החיים של התלויים באדם שנפטר. לכן, צריכה להיות תלות בין הסכום אותו משלם המבוטח לפוליסה לבין ההכנסות שהוא מכניס.

כלומר, הכנסות גבוהות יותר, פוליסה יקרה יותר, בעוד הכנסות נמוכות יותר, יצדיקו רכישת פוליסה זולה יותר. יחד עם זאת, יש לומר כי בני זוג הנמצאים ברמות הכנסה שונות צריכים לרכוש פוליסות ביטוח חיים שונות. קורים מקרים רבים בשוק הביטוחים בהם האישה והגבר רוכשים פוליסת ביטוח חיים בסכומים זהים, וזאת למרות רמות הכנסה שונות בין השניים. יש לזכור את הכלל שהוסבר לעיל, ככל שההכנסה יותר גבוהה, כך גם הפוליסה יקרה יותר.

ההסבר הפשוט לכך הינו שאדם בעל משכורת גבוהה יותר יכול לספק לתלויים בו רמת חיים גבוהה יותר מאשר אדם עם משכורת נמוכה יותר. לכן, ביטוח החיים שירכוש אדם עם משכורת גבוהה יותר יהיה גבוה יותר מפוליסת ביטוח חיים שירכוש אדם עם משכורת נמוכה יותר ממנו.

 

קרן פנסיה – כיצד יש לנהוג במידה ויש למבוטחים קרן פנסיה?

דבר חשוב ומעניין הוא שבקרן הפנסיה קיים רכיב ביטוחי בשם "ביטוח שארים", ביטוח זה מעניק למוטב במקרה של מוות תשלומים הנעים בין 40% ל – 100% משכרו של המבוטח שנפטר לילדים בני גיל עד 21. כמו כן, עד 85% משכר המבוטח שנפטר יוענק לאלמנו או לאלמנתו בשיעור של עד 85%. ביטוח שארים שהינו רכיב בקרן הפנסיה מהווה חלופה טובה יותר לעומת ביטוח חיים ריסק. כלומר, מדובר באופציה עדיפה. בהמשך המאמר נסקור ביטוחי חיים שונים, יתרונותיהם וחסרונותיהם.

 

באיזה אופן יקבלו התלויים המוטבים את הפיצוי בגין המוות של המבוטח?

במועד ההצטרפות לפוליסת ביטוח החיים, יכול המבוטח לפנות לשני מסלולים כלליים. האחד, שליחת הפיצוי לתלויים כסכום אחד – כלומר, קבלת סכום גדול ביותר לידי התלויים בבת אחת. יש לכך חיסרון ברור, יתכן שהתלויים אינם בעלי השכלה פיננסית מתאימה כדי לשלוט בסכום כסף כה גדול ולהשתמש בו בצורה יעילה וחכמה. משום כך, עלולים התלויים להשתמש בכסף באופן לא מיטיבי ולבסוף "לבזבז אותו" שלא לצורך.

האופציה השניה, היא החלטה על מתן הפיצוי לתלויים של המבוטח בתשלומים, על גבי מספר שנים שיוחלט. באופן זה, לא יקבלו המוטבים (התלויים) סכום גדול בבת אחת, וכך יכול להימנע מצב לא נעים שהכסף יבוזבז ויושקע במקומות לא ראויים ולא כלכליים. עם זאת, במידה והתלויים אכן בעלי יכולת תכנון פיננסי, קבלת סכום כסף גדול בבת אחת יכולה למעשה להגדיל את הסכום לטווח הקצר\ארוך על ידי ביצוע השקעות חכמות שמניבות סכומי כסף רבים יותר כאשר הסכום המושקע גדול יותר.

 

ביטוח חיים במקום העבודה

בחלק ממקומות העבודה קיימת האפשרות לרכישת ביטוח חיים קולקטיבי (קבוצתי). ביטוח מסוג זה מוזיל את עלויות ביטוח החיים על ידי הפחתת עלויות תיווך של סוכני ביטוח והפקתן של פוליסות הביטוח. יחד עם זאת, יש לציין כי ישנן גם פוליסות ביטוח פרטיות שעשויות להציע כיסוי טוב יותר מאשר פוליסות ביטוח קולקטיביות למיניהן. בפשט, אם יש לכם את האופציה לרכוש ביטוח חיים קולקטיבי, מומלץ בכל זאת להשוות את תנאי הפוליסה לעומת החלופות הפרטיות הקיימות בשוק.

 

הצורך בביטוח חיים על גבי זמן רב

רכישת ביטוח חיים הינה רלוונטית בעיקר לשלב מאוד מסוים בחייו של אדם, השלב בחיים בו יש לו תלויים. ניתן לומר שאצל רבים מהאנשים תקופה זו מסתכמת ברגע שהילדים נולדים ועד הרגע שהם נהיים גדולים מספיק כדי להיות עצמאיים; זאת משום שבמקרה והמפרנס לא יוכל לפרנס עוד את המשפחה בגין מוות, תיפגע איכות חייהם של התלויים בשל היעדר הכנסות.

יחד עם זאת, חשוב מאוד להתייחס לעובדה לפיה אנשים צוברים הון במהלך חייהם, אדם שעבד כל חייו והשקיע את כספו בנכסים, או שמר לעצמו תוכניות חיסכון כאלה ואחרות, יתקל פחות בצורך ברכישת פוליסת ביטוח חיים, שכן גם בהיעדרו, הסיכון בירידת רמת החיים של התלויים בו לא תיפגע משמעותית – זאת משום הנכסים וההון הקיים בידי המשפחה והתלויים.

לכן, פוליסת ביטוח אשר הפרמיה המשולמת לאורך תקופת חייה הינה קבועה, כלומר המבוטח ישלם בימי חייו סכום זהה כל תקופת תשלום – ללא תלות ברמת הסיכון להכנסת משפחתו. קרי, גם אם המבוטח כבר נמצא בשלב בחיים בו צבר הון רב, וגם אם ימות לא תיפגע משפחתו מהיעדר הכנסתו, הוא ישלם אותו סכום על ביטוח חייו כמו בתקופה שהיה חסר נכסים משמעותיים ובעל הכנסה מעבודה בלבד.

בחוזר שפרסמה המפקחת על הביטוח, למרות שתוכניות בעלות דמי ביטוח קבועים אינן כוללות החזר למבוטח במקרה של ביטול הפוליסה או הפחתת סכום הביטוח במהלך תקופת הביטוח – נקבעו עקרונות למתן החזר למבוטח במקרים מעין אלו.

 

הקשר בין משכנתא אותה נטל המבוטח לבין ביטוח החיים

כאשר מגיע אדם ולוקח משכנתא בבנק לצורך קניית דירה, הבנק מעוניין בהחזר הכסף שנתן לצורך רכישת הדירה, גם במקרה שבו נפטר לוקח המשכנתא. הדרך של הבנק להבטיח לעצמו קבלת הכסף גם במקרי אסון הוא תנאי לפיו רוכש המשכנתא ירכוש לעצמו ביטוח חיים, כאשר המוטב לביטוח החיים יהיה הבנק. לאחר שהבנק יקבל את הכסף שחייב לו לוקח המשכנתא, יקבלו את הכסף מוטבים אחרים של המבוטח, כמו התלויים שלו (בני משפחתו). באופן פשוט, קודם כל הבנק יקבל את הכסף, ורק לאחר מכן תקבל המשפחה את הכסף. ביטוח חיים שכזה, נהוג להיות מכונה בשוק בתור "ביטוח משכנתא"".

חשוב להבין שכאשר רוכשים ביטוח משכנתא כפי שהוסבר לעיל, הרוכש למעשה מקטין משמעותית את הצורך ברכישת ביטוח חיים ריסק. מדוע? דיברנו קודם לכן על העובדה שרכישת ביטוח חיים ריסק קשורה במידת הסיכון. בהתאם לכך, כאשר לאדם יש נכסים והון שצבר, משפחתו פחות תלויה בהכנסתו – כלומר, פחות תחוש את חסרונו מבחינה כלכלית. כאשר אדם משלם פוליסת ביטוח חיים המשועבדת למשכנתא שלקח לרכישת דירה, ובמקרה והאדם נפטר, התלויים – היורשים יקבלו את הנכס כאשר הוא נקי משיעבוד הבנק (המשכנתא); במצב זה, ניתן לומר שהיורשים שהם גם כנראה התלויים, פחות יפגעו מהעובדה שהמפרנס נפטר, שכן יש להם מעין הון בצורה של נכס בבעלותם. את נכס זה יוכלו להשכיר ואף למכור.

דבר חשוב נוסף כאשר אנו דנים בביטוח משכנתא הוא שענף ביטוחי המשכנתא מאוד תחרותי היום. כלומר, יש המון היצע של ביטוחים בתחום; באופן כללי, כאשר ההיצע גדל, כך גם יורדים המחירים (לא ניכנס לעקומת ביקוש קשיחה וכו').

 

סוגי ביטוח חיים

 

ביטוח חיים ריסק

ביטוח חיים מסוג ריסק הינו ביטוח חיים המכסה מקרה של מוות המבוטח בלבד. הלקוח ישלם עבור הביטוח מדי חודש בחודשו. במידה והמבוטח נפטר במהלך שהפוליסה הייתה פעילה (תקופת הביטוח) יקבל המוטב שהגדיר המבוטח סכום כסף מוגדר מראש שנקבע בין הלקוח המבוטח לבין המבטח.

עלותו של ביטוח החיים נקבעת כבר בעת הצטרפותו של המבוטח לביטוח. יחד עם זאת, הפוליסה תתייקר ככל שגילו של המבוטח עולה, שכן שככל שאדם מתבגר סיכוני התמותה שלו עולים – וכך גם הסיכון שלוקחת על עצמה חברת הביטוח. יש לציין כי רוב ביטוחי הריסק חלים עד גילאים 65 -80, לאחר גיל זה יופסק הביטוח – בכל פוליסה יקבע גיל גג אחר.

באופן פשוט, אם בפוליסת הביטוח נקבע שהביטוח חל עד גיל 73, נפטר המבוטח בגיל 72, יקבלו המוטבים של המבוטח את סכום הפיצוי המלא הנקבע בפוליסת הביטוח. יחד עם זאת, במידה ונפטר המבוטח לאחר גיל 73, לא יקבלו המוטבים דבר.

 

ביטוח חיים ריסק 5

השוני המהותי בין ביטוח ריסק 5 לביטוח ריסק אותו סקרנו לעיל, הוא שעלות הביטוח לא משתנה מדי שנה בשנה, אלא מדי 5 שנים. יתרונות הקיימים בביטוח ריסק 5, הם בין היתר, מספר תשלומים נמוך יותר באופן כולל בהשוואה לביטוח ריסק רגיל ויציבות גבוהה יותר בעניין תשלומי הביטוח אותם הוא צריך לשלם, משום שאין עליה כל שנה, אלא כל 5 שנים.

למעשה, ביטוח חיים ריסק 5 מחושב על פי ממוצע הפרמיות המוגדר בביטוח ריסק רגיל. כלומר, בשנתיים הראשונות ישלם המבוטח שבחר בביטוח ריסק 5 סכום פרמיה גבוהה יותר, ואילו בשנתיים האחרונות ישלם סכום פרמיה נמוך יותר בהשוואה לביטוח ריסק רגיל.

 

ביטוח חיים ריסק למועד פירעון קבוע

ביטוח חיים מסוג זה מקנה למוטבים שקבע המבוטח תשלום בעת פקיעת הביטוח ולא בעת המוות. עם זאת, תנאי סף לקבלת התשלום הוא שהמבוטח הלך לעולמו בזמן תקופת הביטוח.

 

ביטוח חיים בפרמיה קבועה

כשמו כן הוא, המבוטח ישלם פרמיה קבועה לאורך כל תקופת הביטוח, כלומר הפרמיה לא תתייקר ככל שהמבוטח מזדקן. יתרון ברור של ביטוח מסוג זה הוא עלות כוללת נמוכה יותר מביטוחי הריסק האחרים הקיימים בשוק. חיסרון ברור של שיטת ביטוח זו היא השינוי המתקיים בחיי האנשים. כפי שהוסבר לעיל, אנשים מתבגרים, הסיכון שבאובדן הכנסתם לעתים קטן עם השנים.

למשל, אדם בגיל 30 שלו 2 ילדים קטנים נמצא בסיכון גבוה יותר כאשר רוכש ביטוח חיים, שכן ללא הכנסתו מעבודה ילדיו יאבדו את רמת חייהם משום אובדן הפרנסה בה הם תלויים. זאת לעומת מבוטח בין 60 שלו ילדים בגירים, דירה בבעלותו והון בבנק, רמת החיים של תלוייו כנראה לא תרד משמעותית אילו ילך לעולמו.

 

ביטוח חיים במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות

בפוליסות ביטוח שמבטיחות כיסוי במקרים של תאונות אישיות, עשוי להיות כיסוי לעיתים במקרי מוות – עם זאת, תחת פוליסות ביטוח מעין אלו, הכיסוי על מוות של המבוטח רלוונטי רק כאשר המבוטח מת כתוצאה מתאונה.

 

כיצד נחשב את סכום ביטוח החיים שעלינו לרכוש

כפי שהוסבר קודם לכן, ככל שרמת ההכנסה של האדם גבוהה יותר, כך ביטוח החיים שעליו לקנות צריך להיות גדול יותר. בהתאם, ככל שרמת ההכנסה של אדם נמוכה יותר, כך ביטוח החיים שעליו לרכוש צריך להיות קטן יותר. כאשר מגיע מבוטח פוטנציאלי בביטוח חיים לחברת הביטוח לצורך רכישת פוליסת ביטוח חיים, עליו לחלק את חישוב גודל ביטוח החיים שירכוש ל2 תקופות.

התקופה הראשונה, ביטוח החיים הנדרש בתקופת גידול הילדים. מדובר בחישוב פשוט ביותר, יש לקחת את הסכום החודשי אותו יצטרכו בני המשפחה (שלרוב הינם גם התלויים) על מנת לשמור על רמת חייהם, ונכפיל אותו במספר השנים שנותרו לילד הקטן ביותר במשפחה להגיע לגיל 21. הסכום החודשי בו נתחשב כאשר אנו ניגשים לבצע את החישוב, הוא ההכנסה נטו של האדם המבקש לבטח עצמו לאחר החסרה של הוצאותיו עצמו ותשלומי המשכנתא שמכוסים תחת ביטוח המשכנתא.

יחד עם זאת, חשוב לציין, שאדם שנפטר כבר לא פועל לטובת משק הבית, ולכן צריך לקחת את חסרונו בעת החישוב. קרי, בן הזוג שנפטר יכול היה לעזור בניקיון הבית, שמירה על הילדים ועבודות משק בית אחרות – עבודות אלה כעת שוות כסף, שכן מישהו אחר יצטרך לעשות אותן על חשבון עבודה וקבלת פרנסה, או לחילופין לשכור אדם שיעשה את המטלות הללו תמורת כסף. על פי צורת חישוב זו, וכפי שצוין כבר בתחילת המאמר, החישוב לכל בן זוג המבקש לבטח עצמו בביטוח חיים יהיה שונה, ובהתאם לרמת הכנסתו.

התקופה השנייה, ביטוח החיים הנדרש בתקופה שאחרי עזיבת הילדים את הבית. החישוב בתקופה זו יהיה ההפרש בין ההכנסה נטו של בן הזוג המבקש לבטח עצמו (ההכנסה הנותרת לו עד סוף חייו) פחות הצרכים שלו. יחד עם זאת, יש נוהג בתחום, לפיו יש להוסיף לחישוב גם סכומים חד פעמיים, כמו חתונה של הילדים ותשלום שכר הלימוד שלהם באוניברסיטה וכו'.

אחרי שנכנסו כבר לתקופת הביטוח, חשוב מאוד לעדכן את סכום הביטח הנדרש ככל שעוברות השנים. ככל שהשנים עוברות, הילדים גדלים או שהמשפחה צוברת יותר הון ממשי, יש פחות צורך בביטוח חיים כגורם מגן מפני אסון פיננסי. שימו לב כי בכל עדכון של סכום הביטוח יתכן ותישאלו על מצב בריאותכם תחת הצהרת בריאות – כך שפוליסת הביטוח עשויה להתייקר במידה ומצבכם הבריאותי התדרדר משם שתהוו סיכון ביטוחי גבוה יותר עבור חברת הביטוח.

 

איפה ניתן לרכוש ביטוח חיים

כיום ניתן לרכוש ביטוח חיים בכל חברות הביטוח הגדולות; ביניהן, הראל, כלל, מגדל, הפניקס, מנורה, AIG, ביטוח ישיר וכו'. השוואת הצעות הביטוח בין חברות שונות יכולה להשתלם מאוד למבוטח שכן עשויים להיות פערים עצומים בין הצעות של חברה אחת לאחרת.

 

גורמים שיכולים להשפיע על הפרמיה אותה ישלם המבוטח

הפרמיה אותה ישלם המבוטח לחברת הביטוח תמורת ביטוח החיים היא בעצם התשלום הקבוע (או המשתנה) שישלם לאורך חייו של הביטוח. ישנם גורמים כאלה ואחרים אשר עשויים לייקר את הפרמיה. הראשון ואולי הכי ברור, מצבו הבריאותי של המבוטח – ככל שהמבוטח נמצא במצב בריאותי פחות טוב, כך הפרמיה אותה יצטרך לשלם תעלה, שכן מדובר במבוטח עליו לוקחת חברת הביטוח סיכון גדול יותר מאשר מבוטח במצב בריאותי טוב יותר. ככל שמדובר במחלה ספציפית שמרעה את מצבו הבריאותי של המבוטח, יכול להיכרת הסכם ביטוח אשר מחריג מוות מן המחלה הזו כסיבה לשלם את דמי ביטוח החיים.

גורם שני שעשוי לייקר את הפרמיה הוא האם אתם נשים או גברים; משום שבממוצע, גבר חי פחות שנים מאישה, כך רמת הסיכון של גבר למות עולה – ולכן הפרמיה שישלם גבר עבור ביטוח החיים עולה גם היא.

גורם נוסף שעשוי להשפיע על גובה הפוליסה, עשוי להיות משקל מבוטח שאינו תקין. ככל שהמשקל לא תקין; כלומר, משקל גבוה מדי או נמוך מדי ביחס לגובהו של המבוטח, ישלם המבוטח פרמיה גבוהה יותר עבור ביטוח החיים.

כמו כן, גם עישון עשוי להשפיע על גובה הפרמיה, כאשר באופן לא מפתיע אנשים שהינם מעשנים ישלמו פרמיה גבוהה יותר מאנשים שאינם מעשנים, שכן האחרונים נמצאים בסיכון פחות יותר למוות.

לבסוף, גם עיסוק בתחביב או במקצוע שעלולים להיות מסוכנים יכולים לגרום למבוטח לשלם פרמיה גבוהה יותר עבור ביטוח החיים. חברת הביטוח עושה ניהול סיכונים בבואה לבחון את גובה הפרמיה של המבוטח, כל דבר שעשוי להגדיל את הסיכון שבו עלולה חברת הביטוח לשאת יגולם במחיר שישלם המבוטח כדי לרכוש את הביטוח.

באופן הפשוט ביותר, חברת הביטוח בוחנת את הסכום אותו תצטרך לשלם למבוטח במידה והסיכון שבגינו הוא יבוטח יתממש, ומכפילה אותו בהסתברות שהסיכון יתממש. למשל, אדם שיקבל 100,000 ש"ח במידה ויקרה לו מקרה X, ואילו מקרה X מתקיים בהסתברות של 10%, הרי שהסיכון הכספי בו נושאת חברת הביטוח הוא 10,000. כדי שחברת הביטוח תצא מורווחת היא כמובן תיקח סכום כסף כולל גבוה יותר מהתוחלת.

 

השוואת ביטוחי החיים

כפי שכבר הוסבר קודם לכן, השוואה ורכישה נכונה של ביטוח חיים יכולה לחסוך למבוטח הפוטנציאלי כספים רבים. חשוב מאוד להיזהר מכל מיני ניסיונות שיווקיים של חברות הביטוח, ביניהן, ניסיון הצגה של עלות הביטוח בשנה הראשונה לביטוח – בה כמובן תהיה נמוכה; אך בשנים הבאות עלות הביטוח תהיה גבוהה בהרבה, כך במצטבר, ישלם המבוטח סכום גבוה מאוד כאשר היה תחת הטעיה פסיכולוגית לפיה הוא "סגר עסקה טובה".

כדי לרכוש ביטוח באופן חכם עליכם לבדוק מהי עלות הביטוח לכל אורך תקופת הביטוח, למרות שנראה הכי מפתה ורלוונטי לבדוק מהי עלות הביטוח בשנים הראשונות שלו. כדי לבדוק מהי עלות הביטוח לאורך כל תקופת הביטוח ניתן להשתמש במחשבון שהשיק משרד האוצר, או לבקש מחברת הביטוח את טבלת הפרמיות לאורך חיי הפוליסה.

 

קבלת הכספים על ידי המוטבים

במקרה שקרה הנורא מכל ונפטר המבוטח, יקבלו המוטבים את הפיצוי הכספי מחברת הביטוח. ככל ששמות המוטבים נכתבו ישירות, למשל: "שלומי שלומי" – תידרש רק העברת תעודת הפטירה לחברת הביטוח ואז המוטבים יקבלו את כספים. עם זאת, במקרים משפטיים מסובכים יותר, בהם מגדיר המבטח את המוטבים כ "יורשיו החוקיים" וכו' – התשלום יתבצע רק לאחר שיתקבל צו ירושה. כלומר, ציון שמות המוטבים באופן שמי בצורה ישירה, ולא באופן כללי, עשוי לחסוך זמן רב למוטבים בהשגת הכסף מחברת הביטוח.

 

דגשים נוספים

  • כאשר רוכשים פוליסת ביטוח, חייבים לעדכן לגבי כל המצב הבריאותי של המבוטח. עם זאת, ככל שהמצב הבריאותי של המבוטח הורע לאחר רכישת הפוליסה, אין כל חובה להודיע על כך לחברת הביטוח.
  • ניתן לרכוש ביטוח חיים לטובת חייו של הורה או בן זוג, אך בהסכמתם בלבד. על ההסכמה להיות בכתב.
  • ביטול ביטוח חיים על ידי חברת הביטוח: חברת הביטוח רשאית לבטל את ביטוח החיים של המבוטח במקרים מסוימים. ביניהם; כאשר נחשף היעדר גילוי משמעותי בנוגע לעניין בריאותי שהינו מהותי מצד המבוטח אליו הייתה מלווה כוונה של מרמה. יחד עם זאת, ב3 השנים הראשונות של הביטוח, ניתן לבטל את פוליסת הביטוח של המבוטח גם אם לא גילה על עניין בריאותי מהותי ללא כל כוונת מרמה. וכמובן, אם המבוטח לא משלם את הפרמיה לחברת הביטוח – רשאית חברת הביטוח לבטל את פוליסת ביטוח החיים.
  • במקרים בהם המבוטח התאבד בסמיכות (השנה הראשונה) לרכישת ביטוח החיים, יתכן והמוטב לא יקבל את הפיצוי מן הביטוח.

 

אז מה היה לנו פה?

ביטוח חיים הוא כלי חשוב, אך חשוב להשתמש בו בחוכמה. כיום קיים בשוק היצע רב בתחום ביטוח החיים, ובין חברות הביטוח השונות קיימות הצעות אטרקטיביות יותר והצעות אטרקטיביות פחות – קחו את הזמן וחקרו לעומק את חברות הביטוח והצעותיהן. בנוסף, דעו לחשב את סכום הביטוח אותו תרצו לרכוש, ככל שהכנסתכם גבוהה יותר, כך גם ביטוח החיים אותו תרצו לרכוש יהיה גבוה יותר ולהפך. רכישה חכמה של ביטוח חיים עשויה לחסוך לכם הרבה כסף בימי חייכם, ולזכות את יקיריכם באופן יעיל וטוב יותר כשתלכו לעולמכם.

ביטוח חיים

פוסטים נוספים

כמה עולה ביטוח חיים

מחיר לביטוח חיים

ניווט בעמודאיך ביטוח החיים עובד?למי כדאי לעשות ביטוח חיים?קרן פנסיה – כיצד יש לנהוג במידה ויש למבוטחים קרן פנסיה?באיזה אופן יקבלו התלויים המוטבים את הפיצוי

קרא עוד>>
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן