ביטוח חיים למשכנתא

רכישת דירה בישראל היא ממזמן לא אירוע שיש לקחת כמובן מאליו, לאור מחירי הנדל"ן אשר מתמידים בעלייתם ויוקר המחייה אשר שורר בארצנו הקטנה. לעומת זאת, עול המשכנתא הפך דווקא כן למנת חלקם של רבים, בעודם מנסים לפלס את דרכם לעבר השגת החלום הישראלי – 4 קירות וגג. אך אם גם אתם נתקלתם בצמד המילים ביטוח חיים למשכנתא בעודכם מהרהרים איזו משכנתא מתאימה לכם וחשבתם שמא אולי הגעתם למקום הלא נכון – אל חשש, המאמר הבא עבורכם.

לאור הקושי הרב שעלול להיווצר עם החזר המשכנתא ובעודנו חיים במציאות כלכלית אשר איש אינו יכול לחזות אותה, כפי שהוכיחה הקורונה לאחרונה, לא מפתיע לגלות כי הבנקים מעוניינים להגן על השקעתם והלוואתם. לכן, במאמר הקרוב נדון בהיבטי ביטוח החיים למשכנתא והגורמים אשר צריך לקחת בחשבון, בטרם עושים מהלך מחייב שכזה.

 

איך משכנתא קשורה לביטוח חיים?

משכנתא, כפי שכולנו יודעים, היא הלוואה אשר ניתנה לנו על ידי הבנק למען רכישת דירה, בתמורה להבטחת החזר ההלוואה, בצירוף ריבית כזו או אחרת. כמו כן, במידה ולא נצליח להחזיר את המשכנתא בשלמותה, ניאלץ להיפרד מן הנכס שלשמו נטלנו את ההלוואה מלכתחילה. בנוסף לכך, לעתים, מנסיבות כלכליות אשר כוללות בין היתר ריבית גבוהה ומדד נדל"ן אשר אינו גדל בקצב תואם, עלול להיווצר מצב בו נותר בעל הנכס אשר נטל את המשכנתא מלכתחילה, ללא הנכס ועם חוב לבנק, אף על פי שהאחרון כבר מכר את נכסו של הראשון למרבה במחיר.

בהקדמה זו טמונה הסיבה האמיתית שלשמה כולנו מוכרחים לבצע ביטוח חיים למשכנתא. לכן, הבנקים חיפשו כלים אחרים אשר יבטיחו להם כי הלוואתם לא תלקה בחסר, זאת כיוון ובמידה ולווה המשכנתא חלילה נפטר, הרי שלעתים גם מכירת נכסו לא תכסה את גובה ההלוואה, אך במידה והיה לנפטר ביטוח חיים, יוכל הבנק לזכות בתשלום זה בכדי להשיב לו את שהלווה, ובכך להבטיח כי לא יצא שכרו בהפסדו.

ביטוח זה מצטרף לביטוח מבנה, אשר נעשה עבור הנכס אשר לשמו ניתנה ההלוואה, למקרה בו כתוצאה מפגיעה לא צפויה ערכו ירד, והלוואת הבנק תיוותר ללא מענה. לבסוף, 2 הביטוחים האלו יחד – חיים ומבנה, מהווים ביטוח משכנתא. ביטוח אשר הבנקים מתנים את קיומו בהענקת המשכנתא ברוב המקרים ככולם .

 

מה הוא ביטוח חיים למשכנתא?

ביטוח חיים למשכנתא הוא פוליסה אשר נלקחת על ידי הלווים, אשר מבטחים את עצמם, כאשר המוטבים (בניגוד לביטוח חיים רגיל שם מדובר בבני המשפחה) הם הבנק עצמו. גובה הביטוח הוא כגובה ההלוואה, ובכך מובטח לבנק כי השקעתו תשוב אליו, מוקדם או מאוחר, בין אם באמצעות הלווה או דרך חברת הביטוח. כמו כן, בביטוח חיים למשכנתא ישנם תנאים שונים והטבות אשר נגזרות מאופי הלווים עצמם, גורמים כמו גיל, מגדר, מצב בריאותי, עיסוק וכדומה. גורמים אלו משפיעים על אופן הביטוח כיוון שהם מצביעים על הסבירות שהמבוטח יפעיל את הביטוח ביום מן הימים.

זאת ועוד, כי נתון חשוב אודות ביטוח חיים למשכנתא הוא שככל השנים חולפות, ובהתאם להחזר ההלוואה, עלול לחול שינוי בגובה התשלום הקבוע בגין הביטוח, שכן משתנות הנסיבות ככל שהזמן חולף, כמו כן גובה ההלוואה אשר נותר לכסות.

 

מה ההבדל בין ביטוח חיים לביטוח חיים למשכנתא?

אף על פי שמם הדומה, אין לטעות ולחשוב ולו לרגע תמים כי מדובר במכשירים ביטוחיים אשר החזקה באחד פוטרת אותנו מהחזקה באחר. הסיבה לכך וההבדל המרכזי הוא שבעוד שבביטוח חיים פרטי, המוטבים אשר יקבלו את הסכום המבוטח במידת הצורך יהיו בני משפחתכם, בביטוח חיים למשכנתאות הסכום יועבר ישירות אל הבנק, למען כיסוי ההלוואה.

כלומר, בעוד שביטוח חיים נועד לסייע לבני משפחתכם להתמודד עם אובדנכם והיעדר היכולת הכלכלית שהענקתם להם עד כה, ביטוח חיים למשכנתאות נועד לעשות את אותו הדבר בדיוק – רק עבור הבנק, שעתה משאינכם מסוגלים לשלם עוד את שלוויתם, מקבל החזר בגובה ההלוואה. חידוד נוסף בנושא קיים כאשר אדם נוטל את חייו בידיו, אז במידה וההתאבדות התרחשה לאחר יותר משנה ממועד כריתת החוזה בין הנפטר לבנק, ובמידה ושווי הביטוח חוצה את גודל המשכנתא, שארית הפיצוי תעבור לידי המשפחה.

 

אז ביטוח חיים למשכנתא איתי או נגדי?

התשובה כאן, לא כזו פשוטה. אף על פי שבסופו של יום מדובר בסכום כסף אשר אתם נאלצים לשלם בכדי להגן על זכותו של הבנק לשמור על הלוואתו, מדובר בכלי אשר יציל את בני משפחתכם משעבוד אין סופי לבנק ולתשלומי הריבית שהוא עלול לדרוש. הדבר מקבל תוקף נוסף כאשר קיים פער משמעותי בין כושר ההשתכרות של בני הזוג אשר נטלו את המשכנתא. כפי שקורה במקרים רבים בהם תכנונו של זוג לשלם את המשכנתא, נגזר כפועל יוצא של חישוב הכנסותיהן המשותפות.

למען הסדר הטוב ניעזר בדוגמה, נניח וישנו זוג אשר מורכב מלווה א' ומלווה ב', אשר קיים ביניהם פער בהיקף המשכורות, פער שמתבטא בכך שהם מכניסים בהתאם 20,000 שקלים ו8,000 שקלים. מתוך כלל הכנסותיהם, הסכום אשר בניכוי הוצאות שוטפות ומיסים שהם מצליחים לשמור כרווח הוא כרבע, כלומר כ7,000 ש"ח. נניח גם שאותו זוג החליט לקחת משכנתא לצורך רכישת דירה חדשה.

כחלק מרצונם המשותף לסיים עם התשלומים הנלווים לאותה משכנתא בהקדם האפשרי, הם החליטו לשלם את כ-30% מן הרווח אשר נותר להם בסוף החודש (2100 ש"ח) לטובת כך. אולם, במידה והמפרנס העיקרי מביניהם ילך לעולמו, ייווצר מצב בו ההכנסה המשותפת שלהם ירדה בכ-71%. סיטואציה בה אילולא יש בחזקתם ביטוח חיים למשכנתא, עלולה להותיר את המפרנס הנותר, על כלל תושבי הבית, ללא יכולת להחזיר את התשלום ובעקבות כך לקיים רמת חיים דומה לזו שהייתה להם טרם הפטירה.

זאת כיוון שכעת הסכום החודשי אותו תכננו להחזיר, מהווה כ25% מהכנסתו הנוכחית של כלל משק הבית, לעומת 7.5% טרם לכן, מצב אשר למעשה מותיר את המפרנס הנותר משועבד לטובת החזר המשכנתא, ופורס את משך הזמן שיידרש להחזרתה על כלל הריביות שבה, למשך שנים ארוכות קדימה.

 

כיצד בוחרים ביטוח חיים למשכנתא?

ביטוח חיים למשכנתא ניתן למצוא בכל חברת ביטוח כיום בשוק, כמו כן גם אצל הבנק עצמו, אשר בוודאי יציע לכם זאת. העובדה הזו מאפשרת לנו כצרכנים להנות מפירות התחרות והשוק החופשי בנושא, אשר בשל הצורך הרב שקיים בביטוח שכזה, מתפתח ומתעדכן בכל רגע נתון. מכשיר מצוין לבדיקת התנאים השונים בין כלל הביטוחים הוא כדוגמת הר הביטוח, אשר באמצעותו ניתן להגיע למסקנה איזו חברת ביטוח ו/או איזה ביטוח ספציפי נכון לנו בהתאם לנסיבותינו האישיות.

 

לסיכום

ביטוח חיים למשכנתא מהווה נקודת איזון עדינה ונדירה בין האינטרסים שלנו לשל הבנקים במועד נטילת ההלוואה. אף על פי כי במבט ראשוני הוא נדמה כעוד צעד אשר טומן בחובו שיעבוד כלכלי, גם במחיר חיינו – למרותו של הבנק. מדובר בצעד אשר ביכולתו לסייע למשפחתנו להמשיך קדימה בחייה ולהילחץ מהבוץ העמוק אליה נקלעה, במידה ולא נהיה שם בעצמנו כדי לעשות זאת. לפיכך, בהגעתכם אל הבנק ליטול משכנתא, יוטב לכם אילו תעשו השוואה מקדימה באמצעות מכשירי ההשוואה הקיימים כדוגמת הר הביטוח, כדי שתוכלו לקבל תמונה רחבה יותר של ההתחייבות הכלכלית הגדולה אשר אתם עתידים להשית על עצמכם, וכדי שתוכלו לצלוח אותה בבטחה, על כל מקרה שלא יבוא.

ביטוח חיים למשכנתא

פוסטים נוספים

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן