האם אפשר לעשות הר הביטוח לקטינים

הר הביטוח הוא אמצעי נוח ויעיל שיוסד על ידי רשות שוק ההון, המאפשר קבלת תמונת מצב עדכנית אודות פוליסות ביטוח בעבר ובהווה, וזאת על ידי הזדהות באמצעות מנגנון הזיהוי הממשלתי. עם זאת, מידע זה ניתן לצפייה רק על ידי מי שהוא בגיר, ובדיקת מידע עבור קטינים היא אפשרית בתנאים מוגבלים מתוך רצון לשמירה על פרטיות הקטין מפני זליגת מידע אודותיו.

מהו הר הביטוח

הר הביטוח הוא אתר אינטרנט אשר הוקם על ידי רשות שוק ההון, אשר מהווה מאגר נתונים המאגד לתוכו את כלל המידע המוגדר מידע ביטוחי, וזאת ביחס לכל אדם שבוטח בעבר או המבוטח בהווה באחת מחברות הביטוח המורשות לפעול בישראל. כמו כן, בסמוך לאיתור הפוליסה הקיימת, מאפשר הר הכסף לגולש לקבל מידע על מחירי פוליסות חילופיות בחברות הביטוח השונות.

בנוסף, מאפשר הר הביטוח לכל אדם לבחון האם הוא משלם תשלום לשני חברות שונות עבור אותו שירות, מצב המכונה כפל ביטוח. כמו כן, הר הכסף מאפשר לכל אדם לקבל מידע על עברו הביטוחי במסגרת מסמך רשמי ומוכר, אשר עשוי לשמש אותו להוכחת עברו הביטוחי בעת רכישת פוליסת ביטוח מכל סוג, היות שעבר ביטוחי נקי מתביעות עשוי להוזיל באופן ניכר את גובה פוליסת הביטוח.

הר הביטוח לקטינים

האפשרות לצפות בנתוני הביטוח השונים באתר האינטרנט של הר הביטוח, נתונה לבגירים בלבד. קבלת מידע אודות כלל פוליסות הביטוח בהן מפורט הכיסוי הביטוחי הנוגע לאדם שגילו מתחת ל- 18, הינה אפשרית רק עבור בגירים המוגדרים בגירים לצורך זיהוי. חשוב לציין שניתן לצפות בנתוני קטינים/ילדים דרך כניסה להר הביטוח של ההורה שהינו בעל הפוליסה של הילד !

מי מוגדר בגיר לצורך זיהוי

המונח בגיר לצורך זיהוי הוא הבגיר משלם הפוליסה או בגיר אחר אותו הגדיר מי שמשלם על הפוליסה, וזאת על פי הגדרת רשות שוק ההון המסדירה את אפשרות קבלת הנתונים באתר הר הביטוח. הוראה זו מתייחסת למידע אודות פוליסת ביטוח אישית, כאשר ביחס לפוליסה קבוצתית, בגיר לצורך זיהוי הוא מי שצרף את הקטין לפוליסה או מי שהגורם המצרף הגדיר כגורם מורשה.

שינוי זהות האדם המוגדר בגיר לצורך זיהוי

במקרה שבו קיים רצון לשינוי הגורם המורשה לצפות בנתוני הר הביטוח הנוגעים לפוליסת ביטוח של קטין, באפשרות הגורם המשלם על הפוליסה או הגורם שצרף את הקטין לפוליסה לבקש את שינוי זהות המורשה לעיון בנתונים. ניתן לבצע זאת על ידי הגשת בקשה לחברה המבטחת אשר ממנה נרכשה הפוליסה.

הר הביטוח לקטינים – כלי בקרה מומלץ עבור מי שמורשה בכך

אתר הר הביטוח מאגד לתוכו מידע מכלל חברות הביטוח הפועלות במשק, ומאפשר בין היתר לוודא את אי קיומו של כפל ביטוח, לצד אפשרות הפקת טופס עבר ביטוחי עבור ביטוח בתחום הרכב. מתוך רצון לאפשר מצד אחד עיון נוח במידע, ומן הצד השני לשמור על פרטיות הקטין, נוצר מנגנון המאפשר לגורם מורשה בלבד לצפות במידע הביטוחי.

 

פוסטים נוספים

על השיקולים בבחירת ביטוח

בחירת ביטוח

בטוח שצריך ביטוח – על השיקולים בבחירת ביטוח הביטוח מלווה ומעסיק את האדם משחר האנושות ותחום הביטוח שינה צורה במהלך מאות השנים האחרונות, הלך והשתכלל.

קרא עוד>>
גלילה לראש העמוד