בחירת ביטוח

בטוח שצריך ביטוח – על השיקולים בבחירת ביטוח

הביטוח מלווה ומעסיק את האדם משחר האנושות ותחום הביטוח שינה צורה במהלך מאות השנים האחרונות, הלך והשתכלל. כיום ניתן למצוא מגוון רחב של מוצרי ביטוח המותאמים לסיטואציות שונות בתנאים משתנים. מאחר ומוצרי הביטוח כוללים מאפיינים ותנאים שונים ומרובים, חשוב להבין את המבנה הביטוחי של המוצר הנדון, אך לא פחות חשוב מכך הוא להבין את הרעיון שבבסיס הביטוח לכשעצמו ואת השיקולים הנגזרים ממנו, בין היתר באמצעות הר הביטוח של מדינת ישראל.

ענפי הביטוח

ביטוח, כשמו כן הוא מבטח, כלומר מעניק הגנה מסוימת מפני דבר מסוים ומוגדר מראש. תחום הביטוח נחלק כיום לארבעה ענפים מרכזיים: ביטוח אלמנטרי, ביטוח בריאות, ביטוח פנסיוני וביטוח ימי-אווירי. כל ענף ביטוחי הוא בעל מאפיינים משלו ובעל תכלית ייחודית. ביטוח אלמנטרי עיקרו ביטוח רכוש כנגד סיכונים מסוימים, לדוגמה ביטוח מבנה מפני רעידת אדמה המעניק החזר כספי בגובה נקבע מראש עבור המבוטח, במידה והתרחשה רעידת אדמה הגרמה נזק למבנה המבוטח. ענף ביטוחי הבריאות מעניק פיצוי או שיפוי כספי כתוצאה מאירועים רפואיים. למשל, ביטוח מחלות קשות מעניק למבוטח פיצוי כספי עקב גילוי מחלה, או ביטוח בריאות המעניק שיפוי כספי לאחר ביצוע ניתוח פרטי. ענף הביטוח הפנסיוני הוא מורכב במיוחד ומטרתו לספק קצבה למבוטח ומשפחתו לאחר גיל הפרישה, או במקרים של נכות או פטירה. ענף הביטוח הימי-אווירי הוא ספציפי במיוחד ונוגע לביטוח מטענים בתובלה אווירית וימית או לביטוח של כלי שייט או כלי טייס מפני נזקים שונים. את פוליסות הביטוח הרשומות על שמכם, בענפים השונים, תוכלו לאתר באמצעות שירות הר הביטוח מדינת ישראל.

הרעיון הביטוחי

לשם מה נדרש בכלל ביטוח? התשובה לשאלה מורכבת זו טמון בתפיסת הסיכון של האדם. ראשית, כיצד מעריך מאן דהוא את ההסתברות לקרות אירוע מסוים ביחס אליו. ושנית, כיצד אותו אדם מעריך את היכולת שלו להשתקם בקרות אותו אירוע. בשני המקרים מדובר בתפיסות ובהערכות סובייקטיביות, או לכל הפחות תפיסות המתבססות על נתונים אך מוטות ביחס לסובייקט עצמו. למשל, גם אם הסתברות רעידת האדמה הינה נמוכה מאוד, מאחר והנזק הצפוי הוא גדול במיוחד אזי סביר כי האדם הסביר יבטח רכושו במקרה זה. כמו כן, אדם שרכבו נגנב פעם אחת סביר כי יבטח את רכבו כנגד גניבה גם אם מדובר בהסתברות נמוכה באופן יחסי, קל וחומר במקרה שכבר אירע לאדם זה גניבה. בהתאם לזאת, ניתן לומר כי ביטוח הוא עניין המשלב הסתברות וסטטיסטיקה לצד היבטים רגשיים.

הרעיון הביטוחי מבוסס סטטיסטית על העובדה כי ברוב המקרים האירוע המבוטח לא יתרחש. כלומר, מצד חברות הביטוח, הפרמיה אותה משלמים המבוטחים כנגד אירוע מסוים שאינו מתממש ברוב המקרים, היא המאפשרת לחברות הביטוח לכסות את הנזקים עבור המקרים המעטים שאכן יתרחשו. אולם מנקודת מבטו של המבוטח, גם אם סטטיסטית לא תמיד ישנה הצדקה לביטוח, כדאיות הביטוח עבורו נשענת כאמור על תפיסת הסיכון הסובייקטיבית שלו, על השקט הנפשי אותו הביטוח עשוי להעניק דרך קבע, כמו גם על היכולת של המבוטח לכסות בעצמו את הנזק במידה ויגרם. בהקשר זה, דין גניבת רכב אינו דין התמוטטות בניין דירות.

השיקולים בבחירת ביטוח

"מותו של יחיד הוא טרגדיה, מותם של רבים היא סטטיסטיקה" היא ציטטה המיוחסת לדיקטטור הרוסי גוז'ף סטאלין. משפט זה מקפל בתוכו את המתח המובנה בתפיסה של מוצרי ביטוח. מחד לרוב מדובר בהסתברות נמוכה, מאידך מדובר במחיר גבוה אותו המבוטח אינו רוצה או מסוגל לשלם. בהתאם לכך, השיקולים העיקריים באשר למוצר ביטוחי כזה או אחר עליהם להתבסס על כמה שלושה שיקולים כלליים ועיקריים:

  • הערכת הסיכון האובייקטיבי – הכרה סטטיסטית והבנת ההסתברות של האירוע המסוים המבוטח.
  • הערכת הסיכון הסובייקטיבי – הבנה של ההטיות הפסיכולוגיות-רגשיות של המבוטח שיתכן ותופס אירוע מסוים בסיכון גבוה יותר עבורו ומאשר הוא באמת. במקרה זה השקט הנפשי המקנה ביטוח עשוי להיות חיוני עבורו.
  • יכולת כיסוי הנזק – במידה והמבוטח בכוחו וברצונו לכסות את נזק האירוע בעצמו, אזי הדבר יכול להוות שיקול מכריע בהחלטה האם לבטח אירוע זה.

בכל מקרה, טרם ההחלטה באשר לביטוח זה או אחר, מומלץ להשתמש בשירות הר הביטוח של מדינת ישראל, שירות ממשלתי אינטרנטי שקוף ונגיש, המפרט את הפוליסות הרשומות על שמכם ואת העלויות הקיימות בגינם.

סיכום

ביטוח הוא סוגיה מורכבת המשלבת מרכיבים סטטיסטיים והטיות פסיכולוגיות, ולכן תועלתו משתנה מאדם לאדם. על המבוטח להכיר את המאפיינים השונים של מוצרי הביטוח המגוונים, כמו גם להכיר היטב את ההשפעה הפוטנציאלית של אירועים אלה עליו ובעצמו. השילוב בין הערכת הסיכון הנתונה לבין תפיסת הסיכון של הפרט היא המפתח להבנת הצורך במוצר זה או אחר. כך שבשל הצורך המורכב שבו, אין ספק כי תחום הביטוח ימשיך ללוות את האדם גם בעתיד הנראה לעין.

פוסטים נוספים

גלילה לראש העמוד