ביטוח חובה לרכב פרטי – מה הוא כולל?

כל אדם בישראל שבבעלותו רכב מנועי, פרטי, או מסחרי, מחויב לפי "פקודת ביטוח רכב מנועי", לרכוש ביטוח רכב, כדי לנהוג בו. זאת, כד להבטיח פיצוי כספי, לכל מי שנפגע גופנית, במקרה שהרכב היה מעורב, בתאונת דרכים. ביטוח חובה, מכסה במקרה של פגיעה גופנית – את הנהג, נוסעי הרכב, הולכי רגל, רוכבי אופניים, וכן נפגעים אחרים שנפגעו מהרכב, כתוצאה מהתאונה.

 

מטרת ביטוח החובה

ביטוח חובה כשמו כן הוא, חובה לכל בעל רכב מנועי, והוא אינו נתון לשיקול דעתו של המשתמש ברכב. חוק פקודת ביטוח רכב מנועי, הוא חוק סוציאלי ומטרתו הגדלת שיעור הזכאים, לפיצוי בגין תאונה, והפיכת קבלת הפיצויים, למהירה וקלה יותר. 

 

מטרתו של ביטוח החובה

מטרתו של ביטוח החובה, היא כיסוי נזקי גוף שונים, של כל מי שנפגע מהתאונה, כתוצאה מתאונת דרכים של הרכב המבוטח. הביטוח מכסה טיפול רפואי מהיר, וכן מאפשר פיצוי כספי, עבור כל הנזקים הגופניים שנגרמו. הכיסוי הביטוחי, מאפשר לנפגעים את הטיפול הרפואי, מבלי צורך בהוכחה כלשהי, או בתשלום ההוצאה על כך מכיסם הפרטי, וכן מבלי להיות תלויים ברצונו הטוב של הנהג. 

 

מה מכסה ביטוח החובה

פוליסת ביטוח החובה, כוללת כיסוי ללא הגבלה, עבור הוצאות וטיפולים רפואיים, הנגרמים לנפגעים עקב תאונת הדרכים של הרכב המבוטח. השאלה מי אשם בתאונה, אינה רלוונטית לביטוח החובה. הביטוח מכסה גם: אובדן כושר עבודה, כאב וסבל, אחוזי נכות, אובדן הכנסה, ועוד. בנוסף, הביטוח מכסה גם נזקי גוף בדרגות חומרה שונות, כגון פציעות או מחלות פיזיות, פגיעות נפש, נכויות, מקרי מוות ועוד.

 

היקף הפיצוי

היקף הפיצוי הכספי לו זכאים הנפגעים, נקבע בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975. גובה הפיצוי נקבע על פי פרמטרים שונים, הבוחנים את מצבם הרפואי והתפקודי של נפגעי התאונה. גובה הפיצוי, תלוי בגובה הנזק, ונמדד על פי אחוזי הנכות שנקבעו לנפגעים. הפיצוי מורכב ממספר פרמטרים: הפסדי השתכרות, עזרת צד שלישי, הוצאות, כאב וסבל ועוד.

 

פיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפש

ביטוח החובה כולל פיצויים עבור, כאב וסבל וכן עוגמת נפש, שנגרמו לנפגע עקב תאונת הדרכים. בחישוב פיצויים אלו, נלקח בחשבון גילו של הנפגע, מספר הימים בהם היה מאושפז, ודרגת הנכות שנקבעה לו. במקרה ולא נקבעו לו אחוזי נכות, עדיין יכול בית המשפט לפסוק לו פיצוי, כאילו נקבעו לו 10% נכות.

 

פיצוי עבור אובדן כושר השתכרות

פיצוי זה, מפצה את הנפגע, עבור התקופה בה לא יכול היה לעבוד, כתוצאה מתאונת הדרכים. הפיצויים מחושבים, לפי גובה המשכורת שהשתכר הנפגע לפני התאונה, וכן לפי דרגת הנכות שנקבעה. במקרה והתאונה גרמה לנפגע, לאבד את יכולתו לעבוד בעבודתו, ניתן גם לתבוע את השכר העתידי שהפסיד. לשם חישוב משכורתו העתידית של הנפגע, משתמשים בתחשיבי שכר, מתחום העסוק של הנפגע. ככל שהנפגע צעיר יותר, ההכנסה הצפויה לו גבוהה יותר, וניתן למקסם את סכום הפיצויים.

 

השלכות של נהיגה ללא ביטוח חובה

נהיגה ללא ביטוח חובה יכולה להיות בעלת מספר השלכות:

 

נהיגה ללא ביטוח חובה

היא עבירה על החוק, העונש על עבירה פלילית זו, יכול להיות קנס כספי בגובה של עד אלפי שקלים, ושלילת הרישיון של הנהג. במקרה של עבירה חוזרת – עלול להפסק גם מאסר בפועל.

 

במקרה של תאונת דרכים עם נפגעים

במקרה של תאונת דרכים עם נפגעים – לנהג, לנוסעים ולנפגעים האחרים בעקבות התאונה לא יהיה כיסוי ביטוחי, לנזקי הגוף שנגרמו להם. 

 

תאונה הנגרמת מרכב שלא בוטח

במקרה בו התרחשה תאונה, ורכבו של הנהג הפוגע לא בוטח בביטוח חובה, המשמעות היא, שאין חברת ביטוח שניתן לתבוע ישירות. במקרה כזה, התביעה נעשית מול "קרן קרנית". קרן קרנית, היא קרן ממשלתית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. במקרים כגון אלו, תפצה הקרן את כל נפגעי התאונה, מלבד הנהג או בעל הרכב. זאת במקרה ויש חשד סביר, שנהג ללא ביטוח חובה – במודע.

 

קרן קרנית

קרן קרנית, גם עשויה להגיש כנגד הנהג וכנגד בעל הרכב, תביעת בגין אי מילוי חובת הביטוח, ולדרוש החזר על הכספים ששילמה לנפגעים. האפשרות הקיימת בתביעה משפטית מעין זו, וההוצאות הכרוכות בכך, נועדו להדגיש את החשיבות ברכישת הביטוח כחוק.

 

תעריפי ביטוח חובה

מחיר הביטוח, נקבע על ידי חברות הביטוח השונות, אך הוא מוגבל לתעריף מירבי, שנקבע על ידי המפקח על הביטוח. הפיקוח נעשה על ידי המפקח של רשות ההון, ביטוח וחיסכון, וחייב את אישורו. התעריפים מחושבים, על סמך שקלול של מספר מאפיינים, הנוגעים לזהות הנהגים ברכב וכן לסוג הרכב. לדוגמה, מאפייני הנהג: מין וגיל הנהג, הוותק בנהיגה, העבר הקיים בביטוח בנוגע לתאונות, ועוד. מאפייני הרכב: סוג ודגם הרכב, שנת הייצור, נפח המנוע וכן כל מערכות הבטיחות האקטיביות הקיימות ברכב. 

 

חובת הביטוח חלה על הנהג

החובה הקיימת בביטוח החובה, חלה על הנהג ולא על חברת הביטוח. נהגים מסוימים עלולים לגלות, כי עקב עבר של תאונות דרכים רבות, אין אף חברת ביטוח המוכנה לבטח אותם. נהגים אלו נחשבים בעיני חברת הביטוח, כבעלי סיכון גבוה יותר, להיות מעורבים שוב בתאונות דרכים ובהגשת תביעות. חברות הביטוח לא מעוניינות לקחת על עצמן את הסיכון שבכך, כיוון שהן מעוניינות להרוויח.

 

נהגים פטורים מביטוח חובה

נהגים אלו אינם פטורים מביטוח חובה, ויכולים למצוא מענה ב"פול". הפול הוא מאגר של ביטוחי רכב, וביטוח החובה שמוצע על ידו, יקר יותר מהרגיל, אך לנהגים מסורבי ביטוח חובה, זו האפשרות היחידה לקבל כיסוי ביטוחי.

 

קשיים שמערימות חברות הביטוח

חברות הביטוח עלולות להעלות טענות שונות, במטרה להערים קשיים, כדי להפחית את גובה הפיצויים שעליהן לשלם. לעיתים, עושות חברות הביטוח, גם שימוש בחוקרים פרטיים, כדי להציג את הנזק שנגרם, כקטן יותר מזה הקיים במציאות. לנפגע תאונת הדרכים, אין חובה לשתף פעולה עם החוקר של חברת הביטוח. 

 

מה לעשות במקרה של תאונה

במקרה של תאונת דרכים, רצוי לנקוט במספר צעדים:

 

תיעוד התאונה

צילום הזירה לפני הזזת הרכבים, וכן צילום של תנאי הדרך, תמרורים, ואף פגיעות גוף שקרו כתוצאה מהתאונה. בנוסף, דבר אחר שנראה רלוונטי לתאונה.

 

עדים

במקרה והיו עדים לתאונה, כדאי לקחת את הפרטים שלהם, כולל פרטים ליצירת קשר במידת הצורך.

 

דוח מהמשטרה

כדאי לדווח על התאונה למשטרה, ולקבל מהם אישור עליה. אישור זה, גם יקל אחר כך, על קבלת הטיפול הרפואי.

 

תיעוד הטיפול הרפואי

שמירת כל המסמכים הרפואיים הנלווים.

 

לסכום

ביטוח חובה אינו נתון לשיקולו של המבוטח, והוא חובה על כל בעלי הרכב המנועי, על פי חוק. מטרתו של הביטוח, היא כיסוי נזקי גוף שונים, של כל מי שנפגע מהתאונה. הביטוח מכסה טיפול רפואי מהיר, פיצוי כספי, עבור כל הנזקים הגופניים שנגרמו, וכן אובדן כושר עבודה, כאב וסבל, אחוזי נכות, וכן אובדן הכנסה. במקרה ורכבו של הנהג הפוגע, לא בוטח בביטוח חובה, התביעה נעשית מול "קרן קרנית". תעריפי ביטוח החובה, מחושבים על סמך שקלול של מספר מאפיינים, הנוגעים לזהות הנהגים ברכב ולסוג הרכב. 

פוסטים נוספים

הר ביטוחים

ניווט בעמודמטרת ביטוח החובהמטרתו של ביטוח החובהמה מכסה ביטוח החובההיקף הפיצויפיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפשפיצוי עבור אובדן כושר השתכרותהשלכות של נהיגה ללא ביטוח חובהנהיגה

קרא עוד>>

ביטוח חובה לאופנוע – מה זה כולל?

ניווט בעמודמטרת ביטוח החובהמטרתו של ביטוח החובהמה מכסה ביטוח החובההיקף הפיצויפיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפשפיצוי עבור אובדן כושר השתכרותהשלכות של נהיגה ללא ביטוח חובהנהיגה

קרא עוד>>
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן