ביטוח חובה לרכב פרטי – מה הוא כולל?

כל אדם בישראל שבבעלותו רכב מנועי, פרטי, או מסחרי, מחויב לפי "פקודת ביטוח רכב מנועי", לרכוש ביטוח רכב, כדי לנהוג בו. זאת, כדי לאפשר פיצוי כספי, לכל מי שנפגע גופנית, במקרה שהרכב היה מעורב, בתאונת דרכים. ביטוח חובה לרכב פרטי, מכסה במקרה של פגיעה גופנית – את הנהג, הנוסעים הנוספים ברכב, הולכי רגל ורוכבי אופניים אם נפגעו, וכן נפגעים אחרים שנפגעו מהרכב, כתוצאה מהתאונה.

 

מטרת ביטוח החובה

ביטוח חובה כשמו כן הוא, חובה לכל בעל רכב מנועי, והוא אינו נתון לשיקול דעתו של המשתמש ברכב. חוק פקודת ביטוח רכב מנועי, הוא חוק סוציאלי ומטרתו הגדלת שיעור הזכאים, לפיצוי בגין תאונה, והפיכת קבלת הפיצויים, למהירה וקלה יותר.

 

מטרתו של ביטוח החובה, היא כיסוי נזקי גוף שונים, של כל מי שנפגע עקב תאונת דרכים של הרכב. הביטוח מכסה טיפול רפואי ראשוני, וכן מאפשר פיצוי כספי, עבור כל הפגיעות הגופניות שנגרמו. הכיסוי הביטוחי, מאפשר לנפגעים טיפול הרפואי, מבלי צורך בהוכחה כלשהי, או בתשלום ההוצאה על כך מכיסם הפרטי, וכן מבלי להיות תלויים ברצונו הטוב של הנהג.

 

כיסויים של ביטוח החובה

פוליסת ביטוח החובה, כוללת כיסוי כולל עבור כל ההוצאות והטיפולים הרפואיים השונים, הנגרמים לנפגעים עקב תאונת דרכים שנגרמה על ידי הרכב המבוטח, ושאלת האשמה בתאונה, אינה רלוונטית לביטוח החובה. הביטוח מכסה גם: אובדן כושר עבודה, כאב וסבל, אחוזי נכות, אובדן הכנסה, ועוד. בנוסף, הביטוח מכסה גם פגיעות פיזיות קלות וחמורות, כגון: פציעות שונות, פגיעות נפשיות, נכויות, ואף מקרי מוות.

 

היקף הפיצוי

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מפרט את גובה הפיצויים המגיעים לנפגעי תאונות, על פי מאפיינים שונים, המתחשבים במצבו הרפואי וביכולת התפקודית של נפגע התאונה. גובה הפיצוי, תלוי בגובה הנזק, ונמדד על פי אחוזי הנכות שנקבעו לנפגעים. הפיצוי מורכב ממספר פרמטרים: הפסדי השתכרות, עזרת צד שלישי, הוצאות, כאב וסבל ועוד.

 

 

פיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפש

ביטוח החובה כולל פיצויים עבור, כאב וסבל וכן עוגמת נפש, שנגרמו לנפגע עקב תאונת הדרכים. בחישוב פיצויים אלו, נלקח בחשבון גילו של הנפגע, מספר הימים בהם היה מאושפז, ודרגת הנכות שנקבעה לו. במקרה ולא נקבעו לו אחוזי נכות, עדיין יכול בית המשפט לפסוק לו פיצוי, כאילו נקבעו לו 10% נכות.

 

פיצוי עבור אובדן כושר השתכרות

פיצוי זה, מפצה את הנפגע, עבור התקופה בה לא יכול היה לעבוד, כתוצאה מתאונת הדרכים. הפיצויים מחושבים, לפי גובה המשכורת שהשתכר הנפגע לפני התאונה, וכן לפי דרגת הנכות שנקבעה. במקרה והתאונה גרמה לנפגע, לאבד את יכולתו לעבוד בעבודתו, ניתן גם לתבוע את השכר העתידי שהפסיד. לשם חישוב משכורתו העתידית של הנפגע, משתמשים בתחשיבי שכר, מתחום העסוק של הנפגע. ככל שהנפגע צעיר יותר, ההכנסה הצפויה לו גבוהה יותר, וניתן למקסם את סכום הפיצויים.

 

השלכות של נהיגה ללא ביטוח חובה

נהיגה ללא ביטוח חובה יכולה להיות בעלת מספר השלכות:

  • נהיגה ללא ביטוח חובה, היא עבירה על החוק, והעונש עליה יכול להיות קנס כספי גבוה, ושלילת הרישיון של הנהג. במקרה של והעבירה חוזרת על עצמה – עלול להפסק גם מאסר בפועל.
  • במקרה של תאונת דרכים שיש בה נפגעים – לנהג, לנוסעים ולנפגעים האחרים בעקבות התאונה לא יהיה כיסוי ביטוחי, לפגיעות הפיזיות שנגרמו להם.

 

תאונה הנגרמת מרכב שלא בוטח

במקרה בו התרחשה תאונה, ורכבו של הנהג הפוגע לא בוטח בביטוח חובה, לא ניתן לתבוע ישירות רכב זה, והתביעה נעשית מול "קרן קרנית". קרן קרנית, היא קרן ממשלתית שהוקמה כדי שיהיה ניתן לפצות נפגעים של תאונות דרכים. במקרים כגון אלו, תפצה הקרן את כל נפגעי התאונה, למעט הנהג או בעל הרכב. זאת במקרה ויש חשד סביר, שנהג ללא ביטוח חובה – במודע.

 

קרן קרנית, גם עשויה להגיש כנגד הנהג וכנגד בעל הרכב, תביעה עקב אי ביטוח הרכב, ולתבוע החזר על הכספים ששילמה לנפגעי התאונה. האפשרות הקיימת בתביעה משפטית מעין זו, וההוצאות הכרוכות בכך, נועדו להדגיש את החשיבות ברכישת הביטוח כחוק.

 

תעריפי ביטוח חובה לרכב פרטי

מחיר הביטוח, נקבע על ידי כלל חברות הביטוח, אך הוא מוגבל לתעריף מירבי, שנקבע על ידי המפקח על הביטוח. הפיקוח נעשה על ידי המפקח של רשות ההון, ביטוח וחיסכון, וחייב את אישורו. התעריפים מחושבים, על סמך שקלול של מספר מאפיינים, הכוללים את זהות הנהג וכן סוג הרכב. לדוגמה, מאפייני הנהג: מין וגיל הנהג, הוותק בנהיגה, העבר הקיים בביטוח בנוגע לתאונות, ועוד. מאפייני הרכב: סוג הרכב, הדגם, שנת ייצור הרכב, נפח המנוע וכן כל מערכות הבטיחות החכמות המותקנות ברכב.

 

חובת הביטוח חלה על הנהג

החובה הקיימת בביטוח החובה, חלה על הנהג ולא על חברת הביטוח. נהגים מסוימים עלולים לגלות, כי עקב עבר של תאונות דרכים רבות, לא מוכנות חברות הביטוח לבטח אותם. נהגים אלו נחשבים בעיני חברת הביטוח, כנהגים בעלי סיכון, להיות מעורבים שוב בתאונות דרכים ובהגשת תביעות. חברות הביטוח לא מעוניינות לקחת על עצמן את הסיכון שבכך, כיוון שהן מעוניינות להרוויח.

 

נהגים בעלי סיכון למעורבות בתאונות דרכים, יכולים למצוא מענה ב"פול". הפול הוא מאגר של ביטוחי רכב, וביטוח החובה שמוצע על ידו, יקר יותר מהרגיל, אולם לנהגים אלו, אפשרות זו היא המוצא האחרון לרכישת ביטוח חובה.

 

קשיים שמערימות חברות הביטוח

חברות הביטוח עלולות להעלות טענות שונות, במטרה להערים קשיים, כדי להפחית את גובה הפיצויים שעליהן לשלם. לעיתים, עושות חברות הביטוח, גם שימוש בחוקרים פרטיים, כדי להציג את הנזק שנגרם, כקטן יותר מזה הקיים במציאות. לנפגע תאונת הדרכים, אין חובה לשתף פעולה עם החוקר של חברת הביטוח.

 

מה לעשות במקרה של תאונה

במקרה של תאונת דרכים, רצוי לנקוט במספר צעדים:

 

תיעוד התאונה

צילום הזירה לפני הזזת הרכבים, וכן צילום של תנאי הדרך, תמרורים, ואף פגיעות גוף שקרו כתוצאה מהתאונה. בנוסף, דבר אחר שנראה רלוונטי לתאונה.

 

עדים

במקרה והיו עדים לתאונה, כדאי לקחת את הפרטים שלהם, כולל פרטים ליצירת קשר במידת הצורך.

 

פרטים ומידע

החלפת פרטים עם הרכב הנפגע.

 

דוח מהמשטרה

כדאי לדווח על התאונה למשטרה, ולקבל מהם אישור עליה. אישור זה, גם יקל אחר כך, על קבלת הטיפול הרפואי.

 

תיעוד הטיפול הרפואי

ושמירת כל המסמכים הרפואיים הנלווים.

 

לסכום

ביטוח חובה אינו נתון לשיקולו של המבוטח, והוא חובה על כל בעלי הרכב המנועי, על פי חוק. מטרתו של הביטוח, היא כיסוי נזקי גוף שונים, של כל מי שנפגע מהתאונה. הביטוח מכסה טיפול רפואי מהיר, פיצוי כספי, עבור כל הנזקים הגופניים שנגרמו, וכן אובדן כושר עבודה, כאב וסבל, אחוזי נכות, וכן אובדן הכנסה. במקרה ורכבו של הנהג הפוגע, לא בוטח בביטוח חובה, התביעה נעשית מול "קרן קרנית". תעריפי ביטוח החובה, מחושבים על סמך שקלול של מספר מאפיינים, הנוגעים לזהות הנהגים ברכב ולסוג הרכב.

פוסטים נוספים

מתי משלמים השתתפות עצמית תאונה

מתי משלמים השתתפות עצמית תאונה?

ניווט בעמודמטרת ביטוח החובהכיסויים של ביטוח החובההיקף הפיצויפיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפשפיצוי עבור אובדן כושר השתכרותהשלכות של נהיגה ללא ביטוח חובהתאונה הנגרמת מרכב שלא

קרא עוד>>
פקודת הביטוח

פקודת הביטוח

ניווט בעמודמטרת ביטוח החובהכיסויים של ביטוח החובההיקף הפיצויפיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפשפיצוי עבור אובדן כושר השתכרותהשלכות של נהיגה ללא ביטוח חובהתאונה הנגרמת מרכב שלא

קרא עוד>>
ביטוח חובה לאופנוע - מה זה כולל?

ביטוח חובה לאופנוע – מה זה כולל?

ניווט בעמודמטרת ביטוח החובהכיסויים של ביטוח החובההיקף הפיצויפיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפשפיצוי עבור אובדן כושר השתכרותהשלכות של נהיגה ללא ביטוח חובהתאונה הנגרמת מרכב שלא

קרא עוד>>
ביטוח מקיף - איתור כפל ביטוחים

ביטוח מקיף – איתור כפל ביטוחים

ניווט בעמודמטרת ביטוח החובהכיסויים של ביטוח החובההיקף הפיצויפיצוי עבור כאב, סבל ועוגמת נפשפיצוי עבור אובדן כושר השתכרותהשלכות של נהיגה ללא ביטוח חובהתאונה הנגרמת מרכב שלא

קרא עוד>>
גלילה לראש העמוד