ביטוח מקיף – איתור כפל ביטוחים

לעיתים, אנו עורכים שינויים בתוכניות הביטוח שלנו, מצרפים חדשות ומעדכנים קיימות, ולעיתים, אף משנים את הביטוח, עקב החלפת מקום עבודה. אחת לתקופה, כדאי לבחון את כל פוליסות הביטוח שברשותנו, ולוודא, שאין עליהן תשלום של כפל ביטוחים, כלומר ביטוחים שונים, המכסים את אותו רכיב ביטוח.

 

כפל ביטוחים

כפל ביטוחים – הוא מצב, בו למבוטח קיימים מספר כיסויים של ביטוח, ממספר חברות שונות, בעבור מקרה ביטוח אחד. המבוטח משלם עבור כל כיסוי – פרמיה, כלומר, סכום חודשי קבוע. אולם, במקרה של תביעת ביטוח, המבוטח יקבל תשלום, רק מחברה אחת.   

 

כפל ביטוחים – איך זה קורה?

קיימים מספר ביטוחים, בהם עלול להיות כפל ביטוחי, הנפוצים ביותר הם: ביטוח חיים וביטוח בריאות. על פי חוקי המדינה, כל אזרח ישראלי, מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי, באמצעות אחת מקופות החולים הקיימות בארץ. 

 

בנוסף לביטוח הבריאות הממלכתי

בנוסף לביטוח הבריאות הממלכתי, לרוב האזרחים יש גם ביטוח בריאות משלים, המספק שירותי בריאות וכיסויים, שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי. יתרה מזאת, ישנם אזרחים המבטחים את עצמם או מבוטחים על ידי מקום עבודתם – גם בביטוח בריאות פרטי. מצב זה יוצר כפל ביטוחים ולעיתים אף שילוש של ביטוחים – כלומר, מספר ביטוחים שונים, המכסים רכיב ביטוח זהה.

 

דוגמה נוספת לכפל ביטוחים

דוגמה נוספת לכפל ביטוחים, הוא ביטוח אובדן כושר עבודה. במקרים רבים, קיים ביטוח זה הן במסגרת קרן הפנסיה והן בביטוח פרטי של המבוטח. אמנם, ביטוחים אלו שונים, אבל יש ביניהם תחומי חפיפה גדולים. ברוב המקרים, ניתן להמיר את ביטוח אובדן כושר העבודה הפרטי, בביטוח אובן כושר עבודה המשלים – לכיסוי שיש בקרן הפנסיה.

 

כפל ביטוחים – מדוע זה קורה?

כפל ביטוחים קורה בדרך כלל, מתום לב ואי ידיעת נושא הביטוחים. המבוטח מאמין, שככל שיבטח עצמו במספר ביטוחים רב יותר, כך יהיה מכוסה ומוגן יותר. המבוטח גם סובר, שבמקרה של תביעה יוכל לקבל סכומים גבוהים של פיצויים, בזכות ריבוי ביטוחים זה. בנוסף, המבוטח אינו יודע בדיוק, מה אפשרויות הכיסוי של כל ביטוח, והוא רוכש ביטוח נוסף, מבלי להכירו לעומק.

 

מקרים שלא נעשים בתום לב

ישנם גם מקרים שלא נעשים בתום לב לדוגמה: חברות ביטוח שמעמיסות על מבוטח, ביטוחים שאיננו צריך. לעיתים גם סוכני הביטוח עצמם, אינם יודעים בדיוק, מה כוללת כל פוליסה.

 

בדיקת כפל ביטוחים

קיימות מספר אפשרויות לבדיקת כפל ביטוחים:

 

האתר האינטרנטי של חברות הביטוח

הכניסה לאזור האישי באתר של חברות הביטוח השונות, מאפשרת בדיקה של רכיבי הביטוח הקיימים, עבור מבוטח. הבדיקה נעשית באופן עצמאי.

 

ייעוץ מסוכן הביטוח

סוכן ביטוח יכול לתת, את המידע הנחוץ לגבי הביטוחים הקיימים. סוכן ביטוח, גם יכול לפרט, בצורה נקודתית, ובהתאם לפרטים האישיים של המבוטח: גיל, מצב משפחתי וכו' – היכן קיים כפל ביטוחים בפוליסות הביטוח של המבוטח. סוכן ביטוח, יכול גם להמליץ, על איזה ביטוח כדאי לוותר, ואיזה לשמור. באופן זה נחסך כסף רב.

 

אתר "הר הביטוח" של משרד האוצר

הר הביטוח, הוא מנוע חיפוש, שניתן להיכנס אליו באופן עצמאי. מערכת הר הביטוח, עורכת חיפוש של כל הביטוחים הקיימים, למספר זהות שהוכנס אליה.

 

הר הביטוח

אתר הר הביטוח, הוא פרויקט של משרד האוצר ורשות ההון, שהוקם לשרות הציבור. האתר הוקם, בעקבות בדיקה של רשות ההון, שמצאה 6.5 מיליון מקרים, של כפל ביטוחים. האתר הוא מנוע חיפוש, המאתר עבור מבוטחים, את כל פוליסות הביטוח הקיימות עבור אדם מסוים, וגם עבור מי שנפטר, וכולל גם ביטוחים שכבר נשכחו. 

 

אתר חינמי

האתר חינמי, ולאחר החיפוש שעורכת המערכת, מתקבל דף תוצאות. בדף התוצאות, מתקבלת רשימת כל הביטוחים הקיימים עבור המבוטח: בריאות, חיים, סיעודי, רכב, משכנתא וכו'. דף התוצאות מציג בנוסף, גם את מחירי הפוליסות השונות הקיימות עבור מבוטח, ובעזרת מחשבונים שונים הקיימים באתר, ניתן לבדוק הצעות דומות, של חברות ביטוח אחרות. במקרה של ביטוחים על שם אדם שנפטר, החיפוש, מאפשר ביטול של פוליסות לא נחוצות שעדיין משולמות, וכן את מימושן.

 

סוגי הפוליסות בהר הביטוח

ביטוח חיים

ביטוח חיים, יכול להיות עם או בלי חיסכון. ביטוח חיים שנכלל תחת חיסכון פנסיוני, יופיע באתר הר הכסף ולא בהר הביטוח. 

 

ביטוח למקרה מוות ללא חיסכון

הביטוח מעניק למוטבים של המבוטח שנפטר או ליורשיו, את סכום הביטוח, כפי שנקבע בפוליסה. פוליסות אלו, קיימות גם בביטוחי משכנתא.

 

ביטוח חובה

פוליסת ביטוח רכב חובה, המכסה נזקי גוף שנגרמים לאדם, כתוצאה מהרכב המבוטח.

 

ביטוח רכב מקיף וביטוח צד ג'

פוליסת ביטוח רכב, המכסה נזקים שנגרמו לרכב או לצד ג', כתוצאה משימוש ברכב המבוטח.

 

ביטוח מקיף לדירה

פוליסה המכסה נזקים, שנגרמו למבנה דירה או תכולתה.

 

ביטוח מקיף לבית עסק

פוליסת ביטוח, המכסה נזקים שנגרמו לבית עסק ולתכולתו.

 

ביטוחי בריאות

מסוג קבוצתי או פרטי.

 

מה לעשות במקרה של כפל ביטוחים

לאחר קבלת דף התוצאות, במקרה ואכן נמצאו ביטוחים כפולים, לא כדאי לבטלם לפני התייעצות עם איש מקצוע. התייעצות זו, תאפשר בדיקה של כפל הביטוחים, ווידוי שאכן הביטוחים שנמצאו, זהים לחלוטין. זאת, על מנת להבטיח כי ביטול של פוליסה אחת, לא תגרום לפגיעה במבוטח. 

 

לדוגמה

לדוגמה: קיימות פוליסות מסוג פיצוי, וקיימות פוליסות מסוג שיפוי. במקרה של כפל ביטוחים, אך פוליסה אחת, היא מסוג פיצוי והשנייה מסוג שיפוי – הפוליסות בעצם שונות, ובמקרה זה אין כפל ביטוחים. אולם, עדיין כדאי לבדוק האם אחת מהן אכן מיותרת עבור המבוטח.

 

מגבלות מערכת הר הביטוח

המידע הקיים באתר הר ביטוח, מתעדכן מידי חודש, בעזרת מידע המוזרם אליו מחברות הביטוח. לעיתים, פרטי פוליסות ביטוח חדשות שנרכשות, לא מספיקים להתעדכן במערכת, במקרה ונרכשו ממש לאחר העדכון החודשי. עדכון של פוליסה כזו ידחה לחודש הבא, לכן מידע כספי מדויק, כדאי לבדוק באזור האישי, באתר חברת הביטוח.

 

חברות לבדיקת סל הביטוחים

קיימות היום בשוק, חברות רבות המציעות את שירותיהן, בבדיקת סל הביטוחים ללקוח. החברות משתמשות בהרשאה מהמבוטח, על מנת להפעיל את מנוע החיפוש של הר הביטוח, ולהוציא עבורו את כל הנתונים. לאחר קבלת דף התוצאות, חברות אלו בודקות ומנתחות את התוצאות, ומציגות ללקוח דוח מפורט, והמלצות היכן וכיצד לחסוך בביטוחים, וכן מה כדאי לשנות בסל הביטוחים. 

 

לסכום

כפל ביטוחים, הוא מצב בו ללקוח יש ביטוחים שונים, המכסים את אותו רכיב ביטוח. לדוגמה: כפל ביטוחי בריאות, הנוצר עקב הוספת ביטוח פרטי, על זה הממלכתי. כפל ביטוחים קורה בדרך כלל, מתום לב ואמונה של המבוטח כי שככל שיבטח עצמו במספר ביטוחים רב יותר, כך יהיה מכוסה ומוגן יותר. כפל ביטוחים, ניתן לבדיקה באזור האישי של חברת הביטוח, אצל יועץ ביטוח וכן באתר הר הביטוח. הר הביטוח הוא מנוע חיפוש אינטרנטי, המופעל לטובת כלל הציבור בארץ, וללא תשלום. ניתן לחפש בו את כל הביטוחים הקיימים עבור מבוטח, ואז להחליט על ידי התייעצות עם איש מקצוע, מה מהם כדאי להשאיר ועל מה ניתן לוותר. המידע הקיים באתר, מתעדכן מידי חודש, בעזרת נתונים המוזרמים אליו מחברות הביטוח.

פוסטים נוספים

ביטוח חובה לאופנוע - מה זה כולל?

ביטוח חובה לאופנוע – מה זה כולל?

ניווט בעמודכפל ביטוחיםכפל ביטוחים – איך זה קורה?בנוסף לביטוח הבריאות הממלכתידוגמה נוספת לכפל ביטוחיםכפל ביטוחים – מדוע זה קורה?מקרים שלא נעשים בתום לבבדיקת כפל ביטוחיםהאתר

קרא עוד>>
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן