ביטוח עסק

ביטוח עסק הינו דרך מצוינת לבעל עסק לבטח את ההשקעה העצומה הכרוכה בהקמת עסק. בכל עסק קיימים סיכונים שונים, סיכונים שבעת התממשותם, עשוי העסק לחוות מפלה קשה שעשויה לפגוע בתפקודו ואף בהמשך קיומו. כדי למנוע מצב קיצון בו העסק יקרוס באופן בלתי צפוי, קיימים ביטוחי עסקים שונים המתאימים לעסקים שונים ותחומיהם.

 

אז מהו ביטוח עסק?

ביטוח עסק הינו דרך של בעל העסק לבטח את העסק שלו מפני אירועים אשר עשויים לפגוע בתפקודו העתידי. כמובן שלכל עסק יש תחום עיסוק שונה, ולכן ביטוח העסק יהיה מותאם ושונה בהתאם לכך. כמו בכל ביטוח אחר, בעת התממשות הסיכון האמור בפוליסת הביטוח אותה רכש בעל העסק, הוא יקבל תשלום מן המבטח. תשלום זה עשוי להציל את העסק מקריסה ואף להצדיק את התשלום על הביטוח. בהמשך המאמר, נסקור את סוגי הביטוחים השונים.

 

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה מקנה לעסק הגנה מפני נזקים לריהוט, חומרי גלם וציוד הנמצאים בתוך מבנה העסק. כמו כן, ככל שיבחר בעל העסק לבטח את העסק בביטוח תכולה מקיף, שהינו ביטוח תכולה רחב יותר, יכללו בפוליסת הביטוח גם סחורה שהסתיימה העבודה עליה – "סחורה מוגמרת". הביטוחים האמורים רלוונטים למקרים בהם התרחשה הצפה, שריפה ואף גניבה בבית העסק.

עסקים אשר מסתמכים על מלאי ועל מכירה של ציוד, כמו חנויות כל – בו ועד מוסכים, הינם עסקים אשר הציוד והמלאי בהם הינם חיוניים לקיומו והצלחתו של העסק, ללא ציוד, ועקב פגיעה בו – יפער בור ביכולת של העסק להשיא רווחים ולמעשה "להחזיר השקעה" שהשקיע ברכישת הציוד או ייצור המלאי. בין היתר, השקעה בשכר עובדים, שכירות מבנה לעסק, השקעה בחומרי גלם וכו'.

ביטוח התכולה ואופיו, כמובן ישתנו מעסק לעסק, סופר – מרקט ירצה לבטח את הסחורה בה הוא מחזיק; מזון, גם במקרה בו המזון יתקלקל עקב תשתית חשמל שעשויה לקרוס ולמנוע מהמקררים לעבוד, תהיה הסחורה מבוטחת, והעסק יקבל כספים מן המבטח עקב המקרה הבלתי צפוי.

 

ביטוח חבותו של מעביד

בעוד ביטוחים אחרים, כמו ביטוח תכולה אותו סקרנו לפני כן, מתעסקים בסחורה או בציוד, ביטוח חבותו של מעביד מתעסק באחד הגורמים החשובים ביותר, ואף הכי חשוב בהצלחתו של עסק – העובדים.  בשונה מביטוח תכולה, ביטוח חבותו של מעביד הינו ביטוח שעסק חייב לרכושו על פי חוק.

ביטוח זה רלוונטי כאשר דנים במקרים בהם התרחשה "תאונת עבודה", כאשר מתרחשת תאונת עבודה, העסק הוא בעל החבות לפיצוי העובד אשר סבל נזקים מתאונה זו. יחד עם זאת, ככל שבית העסק יצטרך לשאת בהוצאות בלתי צפויות אלה, שאינן קשורות למהלך העסקים הרגיל, עשוי בית העסק להיפגע אנושות ואף לפשוט רגל. כאן למעשה נכנסת פוליסת ביטוח חבותו של מעביד, בתמורה לתשלום המשתלם לחברת הביטוח בראייה כללית, מקבל רוכש הפוליסה (בית העסק) ביטוח אשר מכסה מקרים בהם נגרמה לעובד תאונת עבודה.

יש לקחת בחשבון שפיצויים נזקיים עשויים להיות גדולים ואף עצומים, לכן מדובר בסוג הביטוחים שעדיף לא להתחכם איתם, ולרכוש את הפוליסה הרלוונטית ביותר לסוג העסק. למשל, עובד בחברת הייטק, חשוף להרבה פחות סיכונים נזקיים מאשר פועל בניין, והמחיר יהיה בהתאם, כך שמגולם הסיכון בו נושאת חברת הביטוח.

 

ביטוח חבות כלפי צד ג' – ביטוח חבות צד שלישי

קודם לכן, סקרנו את פוליסת ביטוח "חבותו של מעביד" שהינה מבטחת את העובדים בעסק. עם זאת, בעסקים בהם יש לקוחות המגיעים לבית העסק, קיים הצורך לבטח גם אותם. למעשה, מאותן הסיבות שבשל קיומן יש לרכוש פוליסת ביטוח עבור עובדים, מומלץ בהתאם לרכוש פוליסת ביטוח עבור לקוחות; שכן, הפיצויים הנזיקיים עשויים להגיע לסכומים אסטרונומים.

לדוגמא, חדר כושר, בו הלקוחות הם רבים ועוסקים בפעילויות פיזיות מסוכנות, היעדר רכישת פוליסת ביטוח חבות כלפי צד שלישי שקולה לסיכון עסקי שהינו בלתי מבוטל עבור בית העסק. באופן כללי, רכישת ביטוח חבות כלפי צד שלישי ראויה ורלוונטית כאשר מדובר בעסק שירותי. למשל, חברת הייטק אשר עובדת בעיקר מרחוק ואינה מארחת לקוחות בבית העסק, אינה בסיכון לפגיעה בלקוח בבית העסק.

 

ביטוח אובדן הכנסה

ביטוח אובדן הכנסה מבטח את המעסיק מפני אובדן הכנסה עקב נזקים שנגרמו לו. בתחילת המאמר, בו סקרנו את ביטוח התכולה, ראינו כי פגיעה בציוד יכולה להיות משמעותית לעסק, וכי השבת שווי הסחורה לבית העסק עשויה להצילו מפשיטת רגל. עם זאת, כאשר לבית עסק נגרמים נזקים כמו פגיעה בסחורה, מלבד לנזק הגלום בפגיעה סחורה, קיים הנזק הנגרם מן העובדה שהעסק לא תפקד עקב הפגיעה בסחורה ובתפקודו.

כלומר, בית עסק שלא יכול לייצר עקב פגיעה בציוד, לא נפגע רק מן הציוד שנפגע, אלא גם מן העובדה שאינו יכול להמשיך לעבוד. לכן, יש צורך בביטוח אובדן הכנסה. הפוליסה תקנה לבית העסק החזר על נזקים אלו על כל ימי אובדן ההכנסה עד שהעסק יתאושש ויחזור לתפקוד מלא. יחד עם זאת, כדי שבית העסק יוכל לקבל את ההחזר מן החברה המבטחת ביתר קלות, כדאי מאוד לנהל ספרי חשבונות תקינים ומתועדים היטב.

 

ביטוח מבנה

ביטוח זה רלוונטי במקרים בו העסק או בעל העסק הינם הבעלים של המבנה. רכישת ביטוח מבנה על ידי בית העסק תבטח את בית העסק מפני נזקי מזג האוויר, רעידת אדמה נזקי שריפה וכוח עליון. עם זאת, גם במקרים בהם בעל העסק אינו בעל המבנה, כלומר במקרים בהם בעל העסק שוכר את המבנה בו פועל העסק;

יכולים להיות מקרים בהם חוזה השכירות שבין משכיר המבנה (בעל הנכס) לבין השוכר, מחייב את השוכר (בעל העסק) באחריות לשלמותו של הנכס. במקרה של קיומה של תניה כזאת, והתרחשות נזק למבנה, כל עלות פגיעה במבנה, תועבר לאחריותו של השוכר, בית העסק. כתוצאה מכך, חשוב מאוד שבמקרים מעין אלו, ירכוש בית העסק פוליסת ביטוח מבנה, שתציל אותו מתשלום על נזקים בלתי צפויים כמו שריפה או מזג אוויר – העשויים לגרור את העסק להוצאות מיותרות וכך גם לפגיעה ברווחיות החשובה של העסק.

חשוב לקרוא התניות חוזיות בגין ביטוח או אחריות על מבנה שנשכר לצורך עסק בעיון רב, שכן לעתים עשויות להיכנס לחוזה התניות שמגדירות כי למרות רכישת ביטוח, יתבע הסכום הכספי מגורם הנזק; אין זה מקרה חסר סיכוי בו גורם הנזק יהיה למעשה העסק עצמו, וכך עשויה להיות תועלת רכישת הביטוח משוללת מלכתחילה.

 

ביטוח סיכוני סייבר – ביטוח עסק

כיום סכנת פריצות הסייבר למערכות העסק גדולה מתמיד, לכן קיים צורך רב יותר לרכישת פוליסת ביטוח סיכוני סייבר, במיוחד כאשר מדובר בעסק אשר מעורב בטכנולוגיה. רכישת פוליסת ביטוח כזו תגן על בית העסק מפני תביעות העוסקות בהפרת הזכות לפרטיות עקב חדירה למאגרי המידע של בית העסק, הפרת זכויות יוצרים, הפרת זכויות הקשורות בקניין רוחני – כמו פטנטים.

כמו כן, ביטוח זה יגן על בית העסק מפני תביעות של צד שלישי העשויות לצוץ עקב הפגיעה במאגרי המידע ובתפקוד של בית העסק. בנוסף, רכישת פוליסת בטוח סיכוני סייבר תוכל להשיב לבית העסק סכומים עקב נזקים שנגרמו כתוצאה ממתקפת הסייבר; בין היתר, אובדן ההכנסה מנפילת המערכות.

 

ביטוח עסק העובד מתוך דירה

יש הרבה עסקים כיום שנמנעים מתשלום השכירות היקר על מבנה שיכיל את העסק שלהם, ולכן מפעילים את העסק מדירת מגוריהם. בעיה שצצה עקב עובדה זו, היא שביטוחי דירות לרוב אינן מכסים חלקים בדירה אשר מיועדים לעסק. כלומר, שכל החלקים בדירת המגורים שמיועדים לעסק, לא יהיו מבוטחים במקרה בו נגרם נזק. הפתרון הנוח ביותר, כבר בשלב רכישת ביטוח הדירה, לדווח למבטח כי הדירה משמשת בחלקה גם כבית עסק – כל מבטח יוכל להציע בהתאם לסוג העסק ולגודל חלקו מתוך סך הדירה אפשרויות פוליסת ביטוח שונות.

 

חסרונות ויתרונות של ביטוח עסק

היתרון הברור של ביטוח עסק היא מניעת קריסתו של העסק עקב התרחשות מקרה שאינו קשור בהכרח לביצועיו העסקיים של העסק. למשל, לקוח בחדר כושר שנפגע כתוצאה משימוש באחד המכשירים, למרות שהעסק מצליח ומרוויח כספים רבים באופן שוטף, הפיצויים הנזיקיים שיצטרכו להיות משולמים לאדם שנפגע בתוך בית העסק, עשויים לגרור הפסדים או לפחות פחות רווחים. לכן, רכישת ביטוח עסק יכולה למנוע מתשלומים פתאומיים ובלתי צפויים להכות בבית העסק ולפגוע בתפקודו.

כך, בית העסק יודע בדיוק אילו סכומים עליו לשלם כדי להתנהל לצורך השאת רווחים, ללא חשש מתשלום על מקרה קיצון שיהיה עליו לשאת על גבו. כלומר, בית העסק יודע כי יש לו תשלום קבוע לחברת הביטוח, וכאן נגמרים השיקולים הכספיים של בית העסק באשר לחששות מהתרחשותם של מקרים בלתי צפויים. יחד עם זאת, קיים חסרון ברכישת ביטוח עסק, כמו בכל ביטוח, קיים הסיכוי לפיו הסיכון שבית העסק שילם להגנה מפני נזקיו – לא יתממש לעולם, כך למעשה בית העסק מפסיד כספים מתשלום לחברת הביטוח.

עם זאת, בעת התרחשות אירוע לא צפוי שיגרום נזק, יתכן שיהיה מדובר במהלומה שבית העסק לא יוכל להתמודד עמה – כזו שתוביל לקריסתו. במקרה בו בית העסק אכן בוחר לרכוש ביטוח, הוא נהנה מניהול סיכונים יותר ברור, ופחות חשוף למפלה מגורמים שאינם עסקיים. עלות הביטוח כאמור משתנה מעסק למשנהו, ביטוח תכולה של חברת קטנה יהיה נמוך בהרבה משל חברה גדולה וכו'; אך נראה שבאופן יחסי, רכישת ביטוח עסק (על סוגיו השונים) עשוי להשתלם לעסק בכל גודל.

 

ביטוח עסק – אז מה היה לנו פה?

ביטוח עסק הינו חשוב ביותר, ברור שמדובר בסיכון שלפעמים נראה כסיכון לא ממשי – כזה שהסיכוי לכך שיקרה כה קטן, כך שלא שווה להוציא כספים כה רבים על קבלת פיצוי עתידי אפשרי במידה שיקרה הנורא מכל. עם זאת, למרות הסיכוי היחסית נמוך למקרים בהם הביטוח יצטרך להתערב, הסיכון – הפגיעה לעסק עשויה להיות פגיעה כה גדולה, שבחישובי עלות – תועלת משתלם לבית העסק לרכוש ביטוח כדי למגן את עסקו מפשיטת רגל אקראית בשל אירוע לא צפוי.

בנוסף על מנת להיות בטוחים – לפני שאתם עושים ביטוח עסק , עשו את בדיקת הר הביטוח ותוכלו להיות בטוחים שאתם לא משלמים פעמיים על ביטוחים כפולים.

ביטוח עסק

פוסטים נוספים

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן